Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0139(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0261/2016

Indgivne tekster :

A8-0261/2016

Forhandlinger :

PV 27/03/2019 - 21
CRE 27/03/2019 - 21

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0319

Protokol
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg

21. Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 13. september 2018 (punkt 10.7 i protokollen af 13.9.2018).

Tanja Fajon forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere:: Igor Šoltes (ordfører for udtalelse fra AFET), Asim Ademov for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Marie-Christine Vergiat og Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, som afviste at besvare et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, og sidstnævnte, der anmodede om, at Julie Wards bemærkninger blev undersøgt (formanden tog anmodningen til efterretning).

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Dubravka Šuica.

Talere:: Dimitris Avramopoulos og Tanja Fajon.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 28.3.2019.

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik