Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0139(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0261/2016

Esitatud tekstid :

A8-0261/2016

Arutelud :

PV 27/03/2019 - 21
CRE 27/03/2019 - 21

Hääletused :

PV 28/03/2019 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0319

Protokoll
Kolmapäev, 27. märts 2019 - Strasbourg

21. Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamise otsuse hääletus toimus 13. septembril 2018 (13.9.2018 protokollipunkt 10.7).

Tanja Fajon tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Igor Šoltes (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Asim Ademov fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Marie-Christine Vergiat ja Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, kes keeldus vastamast küsimusele, mille sinist kaarti tõstes oli esitanud Dobromir Sośnierz, ja Dobromir Sośnierz, kes esitas taotluse, et Julie Wardi ettepanekut arutataks (president vastas, et ta edastab kõneleja märkused juhatusele).

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Dubravka Šuica.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Tanja Fajon.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.1.

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika