Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0139(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0261/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0261/2016

Keskustelut :

PV 27/03/2019 - 21
CRE 27/03/2019 - 21

Äänestykset :

PV 28/03/2019 - 8.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0319

Pöytäkirja
Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

21. Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 13. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.7).

Tanja Fajon esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Igor Šoltes (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Asim Ademov PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Marie-Christine Vergiat ja Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaPaul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, joka kieltäytyi Dobromir Sośnierzin sinisen kortin kysymyksestä, ja Dobromir Sośnierz, joka pyysi, että Julie Wardin kommentteja tutkitaan tarkemmin (puhemies merkitsi asian tiedoksi).

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Dubravka Šuica.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Tanja Fajon.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.1.

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö