Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0139(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0261/2016

Ingediende teksten :

A8-0261/2016

Debatten :

PV 27/03/2019 - 21
CRE 27/03/2019 - 21

Stemmingen :

PV 28/03/2019 - 8.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0319

Notulen
Woensdag 27 maart 2019 - Straatsburg

21. Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 13 september 2018 (punt 10.7 van de notulen van 13.9.2018).

Tanja Fajon leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Igor Šoltes (rapporteur voor advies van de commissie AFET), Asim Ademov, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Marie-Christine Vergiat en Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, en deze laatste die verzoekt de opmerkingen van Julie Ward te onderzoeken (de Voorzitter neemt dit ter kennis).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dubravka Šuica.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Tanja Fajon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 28.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid