Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0139(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0261/2016

Texte depuse :

A8-0261/2016

Dezbateri :

PV 27/03/2019 - 21
CRE 27/03/2019 - 21

Voturi :

PV 28/03/2019 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0319

Proces-verbal
Miercuri, 27 martie 2019 - Strasbourg

21. Lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 13 septembrie 2018 (punctul 10.7 al PV din 13.9.2018).

Tanja Fajon și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit Igor Šoltes (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Asim Ademov, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marie-Christine Vergiat și Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, care a refuzat o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” adresată de Dobromir Sośnierz, și acesta din urmă pentru a solicita să fie examinate declarațiile lui Julie Ward (Președintele a luat act de solicitare).

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Dubravka Šuica.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos și Tanja Fajon.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 28.3.2019.

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate