Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0139(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0261/2016

Ingivna texter :

A8-0261/2016

Debatter :

PV 27/03/2019 - 21
CRE 27/03/2019 - 21

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0319

Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg

21. Fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 13 september 2018 (punkt 10.7 i protokollet av den 13.9.2018).

Tanja Fajon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Igor Šoltes (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Asim Ademov för PPE-gruppen, Birgit Sippel för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Marie-Christine Vergiat och Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, som avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Dobromir Sośnierz, och Dobromir Sośnierz, som begärde att Julie Wards uttalanden skulle granskas. (Talmannen noterade detta.)

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Dubravka Šuica.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Tanja Fajon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 28.3.2019.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy