Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2003(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0182/2019

Внесени текстове :

A8-0182/2019

Разисквания :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.8

Приети текстове :

P8_TA(2019)0326

Протокол
Сряда, 27 март 2019 г. - Страсбург

22. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – Европейски парламент (разискване)
CRE

Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2020 година [2019/2003(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Изказа се Paul Rübig, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Vladimír Maňka представи доклада.

Изказаха се Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, André Elissen, от името на групата ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, и Jean Arthuis.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Fabio Massimo Castaldo.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 28.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност