Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2003(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0182/2019

Ingediende teksten :

A8-0182/2019

Debatten :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Stemmingen :

PV 28/03/2019 - 8.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0326

Notulen
Woensdag 27 maart 2019 - Straatsburg

22. Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement (debat)
CRE

Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2020 [2019/2003(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Vladimír Maňka leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, André Elissen, namens de ENF-Fractie, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, en Jean Arthuis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Fabio Massimo Castaldo.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 28.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid