Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2003(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0182/2019

Ingivna texter :

A8-0182/2019

Debatter :

PV 27/03/2019 - 22
CRE 27/03/2019 - 22

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.8

Antagna texter :

P8_TA(2019)0326

Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg

22. Beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2020 - Avsnitt I - Europaparlamentet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2020 [2019/2003(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Talare: Paul Rübig för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Vladimír Maňka redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, André Elissen för ENF-gruppen, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, och Jean Arthuis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Fabio Massimo Castaldo.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 28.3.2019.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy