Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0332(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0288/2018

Внесени текстове :

A8-0288/2018

Разисквания :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Гласувания :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Обяснение на вота
PV 28/03/2019 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Протокол
Сряда, 27 март 2019 г. - Страсбург

23. Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 22 октомври 2018 г. (точка 16 от протокола от 22.10.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 23 октомври 2018 г. (точка 7.13 от протокола от 23.10.2018 г).

Michel Dantin представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Rory Palmer, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, и Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се Paul Rübig, за да зададе въпрос „синя карта“ на Lynn Boylan, която отговори, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová и Paul Rübig.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) José Inácio Faria.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos и Michel Dantin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 28.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност