Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0332(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0288/2018

Indgivne tekster :

A8-0288/2018

Forhandlinger :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Afstemninger :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Stemmeforklaringer
PV 28/03/2019 - 8.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Protokol
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg

23. Kvaliteten af drikkevand ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kvaliteten af drikkevand (omarbejdet) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Michel Dantin (A8-0288/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 22. oktober 2018 (punkt 16 i protokollen af 22.10.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 23. oktober 2018 (punkt 7.13 i protokollen af 23.10.2018).

Michel Dantin forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Rory Palmer for S&D-Gruppen, Czesław Hoc for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, og Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Paul Rübig for at stille et blåt kort-spørgsmål til Lynn Boylan, som besvarede det, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová og Paul Rübig.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria.

Talere:: Dimitris Avramopoulos og Michel Dantin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 28.3.2019.

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik