Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0332(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0288/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0288/2018

Keskustelut :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Äänestykset :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Äänestysselitykset
PV 28/03/2019 - 8.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Pöytäkirja
Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

23. Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 22.10.2018, kohta 16).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 23. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 7.13).

Michel Dantin esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Rory Palmer S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies David Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Paul Rübig, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Lynn Boylan vastasi, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová ja Paul Rübig.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: José Inácio Faria.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Michel Dantin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.2.

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö