Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0332(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0288/2018

Teksty złożone :

A8-0288/2018

Debaty :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Głosowanie :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Wyjaśnienia do głosowania
PV 28/03/2019 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Protokół
Środa, 27 marca 2019 r. - Strasburg

23. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Pierwsza debata odbyła się 22 października 2018 r. (pkt 16 protokołu z dnia 22.10.2018).
Sprawę odesłano do komisji przedmiotowo właściwej, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 23 października 2018 r. (pkt 7.13 protokołu z dnia 23.10.2018).

Michel Dantin przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Rory Palmer w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE i Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Rübig, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Lynn Boylan, która udzieliła odpowiedzi, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová i Paul Rübig.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał José Inácio Faria.

Głos zabrali Dimitris Avramopoulos i Michel Dantin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 28.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności