Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0351(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A8-0347/2018

Rozpravy :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.30

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0388

Zápis
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk

24. Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce azylu a migrace ***I – Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz ***I (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění [nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o Eurodacu], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ETIAS], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti hraničních kontrol] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers a Nuno Melo uvedli zprávy.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos (člen Komise) a Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Emil Radev za skupinu PPE, Miriam Dalli za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Romeo Franz za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Laura Ferrara za skupinu EFDD, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes a Diane James.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupil Juan Fernando López Aguilar.

Vystoupili: Julian King, Jeroen Lenaers a Nuno Melo.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí