Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0351(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0347/2018

Forhandlinger :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.30

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0388

Protokol
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg

24. Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration ***I - Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for grænser og visum ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og om ændring af forordning (EU) 2018/XX [Eurodac-forordningen], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på retshåndhævelsesområdet], forordning (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-forordningen] og forordning (EU) 2018/XX [eu-LISA forordningen] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2018/XX [forordningen om ETIAS], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på området ind- og udrejsekontrol] og forordning (EU) 2018/XX [forordningen om eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers og Nuno Melo forelagde betænkningerne.

Talere: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) og Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Emil Radev for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Romeo Franz for Verts/ALE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes og Diane James.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Taler: Juan Fernando López Aguilar.

Talere: Julian King, Jeroen Lenaers og Nuno Melo.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik