Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0351(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0347/2018

Keskustelut :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.30

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0388

Pöytäkirja
Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

24. EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla ***I - EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle ja [asetuksen (EU) 2018/XX [Eurodac-asetus],] asetuksen (EU) 2018/XX [lainvalvontaa koskeva SIS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-järjestelmää koskeva asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers ja Nuno Melo esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) ja Julian King (komission jäsen).

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Romeo Franz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes ja Diane James.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Juan Fernando López Aguilar käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Julian King, Jeroen Lenaers ja Nuno Melo.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö