Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0351(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0347/2018

Debaty :

PV 27/03/2019 - 24
CRE 27/03/2019 - 24

Głosowanie :

PV 16/04/2019 - 8.30

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0388

Protokół
Środa, 27 marca 2019 r. - Strasburg

24. Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji ***I - Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) oraz zmieniające decyzję Rady 2004/512/WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ETIAS], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers i Nuno Melo przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) i Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Emil Radev w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Romeo Franz w imieniu grupy Verts/ALE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes i Diane James.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali: Julian King, Jeroen Lenaers i Nuno Melo.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności