Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0359(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0269/2018

Ingivna texter :

A8-0269/2018

Debatter :

PV 27/03/2019 - 25
CRE 27/03/2019 - 25

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0321

Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg

25. Åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Enrique Calvet Chambon (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Sergio Gaetano Cofferati för S&D-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, och Emil Radev, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz.

Talare: Julian King och Angelika Niebler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 28.3.2019.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy