Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0284(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0378/2017

Ingivna texter :

A8-0378/2017

Debatter :

PV 27/03/2019 - 26
CRE 27/03/2019 - 26

Omröstningar :

PV 12/12/2017 - 5.5
CRE 12/12/2017 - 5.5
PV 28/03/2019 - 8.4

Antagna texter :

P8_TA(2019)0322

Protokoll
Onsdagen den 27 mars 2019 - Strasbourg

26. Betstämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julie Ward (föredragande av yttrande från utskottet CULT).

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Marie-Christine Boutonnet för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Angelika Niebler.

Talare: Julian King och Pavel Svoboda.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.4 i protokollet av den 28.3.2019.

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy