Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Středa, 27. března 2019 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Sdělení předsednictví
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Předložení dokumentů
 6.Převody prostředků a rozpočtová rozhodnutí
 7.Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 21.–22. března 2019 (rozprava)
 8.Požadavky na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy ***I – Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I – Přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy ***I (rozprava)
 9.Členství v politických skupinách
 10.Hlasování
  10.1.Zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí ***I (hlasování)
  10.2.Obecná úprava spotřebních daní * (hlasování)
  10.3.Produkty, jež mohou využít osvobození nebo snížení tzv. „octroi de mer“ (přístavní daně) * (hlasování)
  10.4.Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci ***I (hlasování)
  10.5.Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) ***I (hlasování)
 11.Vysvětlení hlasování
 12.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 13.Pokračování denního zasedání
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (rozprava)
 16.Hnojivé výrobky EU ***I (rozprava)
 17.Pokračování denního zasedání
 18.Hlasování
  18.1.Rámec pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran ***I (hlasování)
  18.2.Evropští poskytovatelé služeb skupinového financování pro podniky ***I (hlasování)
  18.3.Trhy finančních nástrojů ***I (hlasování)
  18.4.Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti ***I (hlasování)
  18.5.Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I (hlasování)
  18.6.Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I (hlasování)
  18.7.Hnojivé výrobky EU ***I (hlasování)
  18.8.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I (hlasování)
  18.9.Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy ***I (hlasování)
  18.10.Zveřejňování informací o dani z příjmu ze strany některých podniků a poboček ***I (hlasování)
  18.11.Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy ***I (hlasování)
  18.12.Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: Azylový, migrační a integrační fond (hlasování)
  18.13.Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: Nástroj pro finanční podporu voblasti vnějších hranic avíz jako součást Fondu pro vnitřní bezpečnost (hlasování)
  18.14.Námitka podle článku 106: Geneticky modifikovaná sója MON 87751 (MON-87751-7) (hlasování)
  18.15.Námitka podle článku 106: Geneticky modifikovaná kukuřice 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (hlasování)
  18.16.Námitka podle článku 106: Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (DEZA a.s.) (hlasování)
  18.17.Námitka podle článku 106: Určitá použití bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (hlasování)
  18.18.Námitka podle článku 106: Určitá použití oxidu chromového (hlasování)
  18.19.Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (hlasování)
 19.Vysvětlení hlasování
 20.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 21.Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Kosovo) ***I (rozprava)
 22.Odhad příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2020 – oddíl I – Evropský parlament (rozprava)
 23.Jakost vody určené k lidské spotřebě ***I (rozprava)
 24.Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce azylu a migrace ***I – Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz ***I (rozprava)
 25.Zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení ***I (rozprava)
 26.Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů ***I (rozprava)
 27.Rozhodnutí o zřízení evropského mírového nástroje (rozprava)
 28.Pořad jednání příštího denního zasedání
 29.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (238 kb)
24/08/2020 15:11
 Prezenční listina (62 kb)
13/06/2019 11:46
 Výsledky hlasování (156 kb)
05/07/2019 13:48
 Jmenovitá hlasování (2608 kb)
05/07/2019 13:08
 
 
Zápis (89 kb)
24/08/2020 15:11
 Prezenční listina (11 kb)
13/06/2019 11:46
 Výsledky hlasování (46 kb)
24/08/2020 16:54
 Jmenovitá hlasování (142 kb)
13/06/2019 12:56
 
 
Zápis (351 kb)
24/08/2020 15:11
 Prezenční listina (72 kb)
13/06/2019 11:46
 Výsledky hlasování (177 kb)
24/08/2020 16:54
 Jmenovitá hlasování (839 kb)
13/06/2019 12:56
 
Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí