Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 7.Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)
 8.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (forhandling)
 9.De politiske gruppers sammensætning
 10.Afstemningstid
  10.1.Midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I (afstemning)
  10.2.Generel ordning for punktafgifter * (afstemning)
  10.3.Varer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer" * (afstemning)
  10.4.Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde ***I (afstemning)
  10.5.Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) ***I (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (forhandling)
 16.EU-gødningsprodukter ***I (forhandling)
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Afstemningstid
  18.1.Regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter ***I (afstemning)
  18.2.Europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet ***I (afstemning)
  18.3.Markeder for finansielle instrumenter ***I (afstemning)
  18.4.Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden ***I (afstemning)
  18.5.Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (afstemning)
  18.6.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (afstemning)
  18.7.EU-gødningsprodukter ***I (afstemning)
  18.8.Beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I (afstemning)
  18.9.Fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne ***I (afstemning)
  18.10.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***I (afstemning)
  18.11.Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I (afstemning)
  18.12.Indsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (afstemning)
  18.13.Indsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: Instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og visumpolitikken (afstemning)
  18.14.Indsigelse i henhold til artikel 106: Den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 (MON-87751-7) (afstemning)
  18.15.Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret majs 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (afstemning)
  18.16.Indsigelse i henhold til artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (DEZA a.s.) (afstemning)
  18.17.Indsigelse i henhold til artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (afstemning)
  18.18.Indsigelse i henhold til artikel 106: Bestemte anvendelser for chromtrioxid (afstemning)
  18.19.Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (afstemning)
 19.Stemmeforklaringer
 20.Stemmerettelser og -intentioner
 21.Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I (forhandling)
 22.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (forhandling)
 23.Kvaliteten af drikkevand ***I (forhandling)
 24.Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration ***I - Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for grænser og visum ***I (forhandling)
 25.Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering ***I (forhandling)
 26.Udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner ***I (forhandling)
 27.Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (236 kb)
24/08/2020 15:14
  Deltagerliste (62 kb)
13/06/2019 11:46
 
Protokol (88 kb)
24/08/2020 15:14
  Deltagerliste (11 kb)
13/06/2019 11:46
  Afstemningsresultater (46 kb)
24/08/2020 16:54
  Afstemning ved navneopråb (135 kb)
13/06/2019 12:56
 
Protokol (351 kb)
24/08/2020 15:14
  Deltagerliste (70 kb)
13/06/2019 11:46
  Afstemningsresultater (169 kb)
24/08/2020 16:54
  Afstemning ved navneopråb (829 kb)
13/06/2019 12:56
Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik