Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 27. marts 2019 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Meddelelse fra formanden
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 5.Modtagne dokumenter
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 7.Konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. marts 2019 (forhandling)
 8.Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren ***I - Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af takografer ***I - Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***I (forhandling)
 9.De politiske gruppers sammensætning
 10.Afstemningstid
  
10.1.Midler til den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ***I (afstemning)
  
10.2.Generel ordning for punktafgifter * (afstemning)
  
10.3.Varer, der kan indrømmes fritagelse for eller nedsættelse af særafgiften "octroi de mer" * (afstemning)
  
10.4.Oprettelse af et instrument for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde ***I (afstemning)
  
10.5.Oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) ***I (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Genoptagelse af mødet
 14.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 15.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (forhandling)
 16.EU-gødningsprodukter ***I (forhandling)
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Afstemningstid
  
18.1.Regelsæt for genopretning og afvikling af centrale modparter ***I (afstemning)
  
18.2.Europæiske crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet ***I (afstemning)
  
18.3.Markeder for finansielle instrumenter ***I (afstemning)
  
18.4.Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden ***I (afstemning)
  
18.5.Præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers emissioner ***I (afstemning)
  
18.6.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (afstemning)
  
18.7.EU-gødningsprodukter ***I (afstemning)
  
18.8.Beskyttelse af arbejdstagere mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener ***I (afstemning)
  
18.9.Fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne ***I (afstemning)
  
18.10.Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***I (afstemning)
  
18.11.Fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde ***I (afstemning)
  
18.12.Indsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (afstemning)
  
18.13.Indsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: Instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og visumpolitikken (afstemning)
  
18.14.Indsigelse i henhold til artikel 106: Den genetisk modificerede sojabønne MON 87751 (MON-87751-7) (afstemning)
  
18.15.Indsigelse i henhold til artikel 106: Genetisk modificeret majs 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (afstemning)
  
18.16.Indsigelse i henhold til artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (DEZA a.s.) (afstemning)
  
18.17.Indsigelse i henhold til artikel 106: Visse anvendelser af di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (afstemning)
  
18.18.Indsigelse i henhold til artikel 106: Bestemte anvendelser for chromtrioxid (afstemning)
  
18.19.Efter det arabiske forår: vejen frem for MENA-regionen. (afstemning)
 19.Stemmeforklaringer
 20.Stemmerettelser og -intentioner
 21.Fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (Kosovo) ***I (forhandling)
 22.Overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020 - Sektion I - Europa-Parlamentet (forhandling)
 23.Kvaliteten af drikkevand ***I (forhandling)
 24.Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration ***I - Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer inden for grænser og visum ***I (forhandling)
 25.Rammer for forebyggende rekonstruktion, muligheden for en ny chance og foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering ***I (forhandling)
 26.Udøvelse af ophavsretten og beslægtede rettigheder, der gælder for visse af radio- og TV-selskabernes onlinetransmissioner ***I (forhandling)
 27.Afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (forhandling)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (236 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (156 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2608 kb) 
 
Protokol (88 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (46 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (135 kb) 
 
Protokol (351 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (169 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (829 kb) 
Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik