Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 27. maaliskuuta 2019 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen ilmoitus
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset
 7.Eurooppa-neuvoston 21. ja 22. maaliskuuta 2019 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
 8.Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat valvontavaatimukset ja erityiset säännöt ***I - Päivittäinen ja viikoittainen ajoaika, vähimmäistauot ja lepoajat sekä ajopiirtureilla tapahtuva paikannus ***I - Maantieliikennealan kehitykseen mukauttaminen ***I (keskustelu)
 9.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 10.Äänestykset
  10.1.Nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat ***I (äänestys)
  10.2.Valmisteveroja koskeva yleinen järjestelmä * (äänestys)
  10.3.Tuotteet, joihin voidaan soveltaa vapautusta meriverosta tai meriveron alennusta * (äänestys)
  10.4.Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline ***I (äänestys)
  10.5.Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA III) ***I (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Istunnon jatkaminen
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (keskustelu)
 16.EU-lannoitevalmisteet ***I (keskustelu)
 17.Istunnon jatkaminen
 18.Äänestykset
  18.1.Keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisukehys ***I (äänestys)
  18.2.Yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaiset tarjoajat ***I (äänestys)
  18.3.Rahoitusvälineiden markkinat: joukkorahoituspalvelun tarjoajat ***I (äänestys)
  18.4.Euroopan aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto ***I (äänestys)
  18.5.Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille ***I (äänestys)
  18.6.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (äänestys)
  18.7.EU-lannoitevalmisteet ***I (äänestys)
  18.8.Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiselta työssä ***I (äänestys)
  18.9.Tietynlaisia tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevat yhteiset säännöt ***I (äänestys)
  18.10.Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***I (äänestys)
  18.11.Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt ***I (äänestys)
  18.12.Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (äänestys)
  18.13.Työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukainen vastalause: ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusväline osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (äänestys)
  18.14.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi MON 87751 (MON-87751-7) (äänestys)
  18.15.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: muuntogeeninen maissi 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (äänestys)
  18.16.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (DEZA a.s.) (äänestys)
  18.17.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatin (DEHP) käyttötarkoitukset (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (äänestys)
  18.18.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: tietyt kromitrioksidin käyttötarkoitukset (äänestys)
  18.19.Arabikevään jälkeinen aika: Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen tulevaisuus (äänestys)
 19.Äänestysselitykset
 20.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 21.Luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Kosovo) ***I (keskustelu)
 22.Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2020 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti (keskustelu)
 23.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I (keskustelu)
 24.EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla ***I - EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla ***I (keskustelu)
 25.Uudelleenjärjestelyä, maksukyvyttömyyttä ja veloista vapauttamista koskevien menettelyjen tehostaminen ***I (keskustelu)
 26.Tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavat tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevat säännöt ***I (keskustelu)
 27.Päätös Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (keskustelu)
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (240 kb)
24/08/2020 15:26
  Läsnäololista (62 kb)
13/06/2019 11:48
 
Pöytäkirja (88 kb)
24/08/2020 15:26
  Läsnäololista (11 kb)
13/06/2019 11:48
  Äänestysten tulokset (48 kb)
24/08/2020 16:57
  Nimenhuutoäänestykset (147 kb)
13/06/2019 12:58
 
Pöytäkirja (350 kb)
24/08/2020 15:26
  Läsnäololista (70 kb)
13/06/2019 11:48
  Äänestysten tulokset (165 kb)
24/08/2020 16:57
  Nimenhuutoäänestykset (831 kb)
13/06/2019 12:58
Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö