Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2019 m. kovo 27 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pranešimas
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 5.Gauti dokumentai
 6.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 7.2019 m. kovo 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
 8.Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ***I - Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir vietos nustatymas tachografais ***I - Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių ***I (diskusijos)
 9.Frakcijų sudėtis
 10.Balsuoti skirtas laikas
  10.1.Specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšos ***I (balsavimas)
  10.2.Bendroji akcizų tvarka * (balsavimas)
  10.3.Produktai, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti * (balsavimas)
  10.4.Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė ***I (balsavimas)
  10.5.Pasirengimo narystei paramos priemonė (PNPP III) ***I (balsavimas)
 11.Paaiškinimai dėl balsavimo
 12.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 13.Posėdžio atnaujinimas
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ***I (diskusijos)
 16.ES tręšiamieji produktai ***I (diskusijos)
 17.Posėdžio atnaujinimas
 18.Balsuoti skirtas laikas
  18.1.Pagrindinių sandorio šalių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ***I (balsavimas)
  18.2.Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjai ***I (balsavimas)
  18.3.Finansinių priemonių rinkos ***I (balsavimas)
  18.4.Europos regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas ***I (balsavimas)
  18.5.Naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos ***I (balsavimas)
  18.6.Tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimas ***I (balsavimas)
  18.7.ES tręšiamieji produktai ***I (balsavimas)
  18.8.Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe ***I (balsavimas)
  18.9.Tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrosios taisyklės ***I (balsavimas)
  18.10.Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas ***I (balsavimas)
  18.11.Bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų finansinės taisyklės ***I (balsavimas)
  18.12.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (balsavimas)
  18.13.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė (balsavimas)
  18.14.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuotos sojos MON 87751 (MON-87751-7) (D060916) (balsavimas)
  18.15.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (balsavimas)
  18.16.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai (DEZA, a.s.) (balsavimas)
  18.17.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP) naudojimo atvejai(„Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.“) (balsavimas)
  18.18.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: tam tikri chromo trioksido naudojimo atvejai (balsavimas)
  18.19.Laikotarpis po Arabų pavasario: tolesni veiksmai Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regione (balsavimas)
 19.Paaiškinimai dėl balsavimo
 20.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 21.Trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašų nustatymas (Kosovas) ***I (diskusijos)
 22.2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Europos Parlamentas (diskusijos)
 23.Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė ***I (diskusijos)
 24.ES informacinių sistemų (policija ir teisminis bendradarbiavimas, prieglobstis ir migracija) sąveikumas ***I - ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumas ***I (diskusijos)
 25.Restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumo gerinimas ***I (diskusijos)
 26.Naudojimasis autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms ***I (diskusijos)
 27.Sprendimas, kuriuo sukuriama Europos taikos priemonė (diskusijos)
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (235 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (62 kb) Balsavimo rezultatai (159 kb) Vardinis balsavimas (2608 kb) 
 
Protokolas (90 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb) Balsavimo rezultatai (43 kb) Vardinis balsavimas (146 kb) 
 
Protokolas (355 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (71 kb) Balsavimo rezultatai (170 kb) Vardinis balsavimas (870 kb) 
Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika