Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2019. gada 27. marts - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Sēdes vadītāja paziņojums
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 7.Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi (debates)
 8.Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā ***I - Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību ***I - Pielāgošanās norisēm autotransporta nozarē ***I (debates)
 9.Politisko grupu sastāvs
 10.Balsošanas laiks
  10.1.Resursi īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai ***I (balsošana)
  10.2.Akcīzes nodokļa piemērošanas vispārējs režīms * (balsošana)
  10.3.Preces, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus * (balsošana)
  10.4.Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide ***I (balsošana)
  10.5.Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA III) ***I (balsošana)
 11.Balsojumu skaidrojumi
 12.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 13.Sēdes atsākšana
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I (debates)
 16.ES mēslošanas līdzekļi ***I (debates)
 17.Sēdes atsākšana
 18.Balsošanas laiks
  18.1.Centrālo darījumu partneru atveseļošanas un noregulējuma režīms ***I (balsošana)
  18.2.Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēji (EKFPS) uzņēmumiem ***I (balsošana)
  18.3.Finanšu instrumentu tirgi ***I (balsošana)
  18.4.Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Kohēzijas fonds ***I (balsošana)
  18.5.Emisiju standarti jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ***I (balsošana)
  18.6.Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I (balsošana)
  18.7.ES mēslošanas līdzekļi ***I (balsošana)
  18.8.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā ***I (balsošana)
  18.9.Vienoti noteikumi attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm ***I (balsošana)
  18.10.Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ***I (balsošana)
  18.11.Kopīgi noteikumi par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumi attiecībā uz tiem ***I (balsošana)
  18.12.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (balsošana)
  18.13.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: finansiāla atbalsta instruments ārējām robežām un vīzām (balsošana)
  18.14.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87751 (MON-87751-7) (balsošana)
  18.15.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificēta kukurūza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (balsošana)
  18.16.Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (DEZA a.s.) (balsošana)
  18.17.Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: bis(2-etilheksil)ftalāta (DEHP) izmantošana konkrētām vajadzībām (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (balsošana)
  18.18.Iebildumu izteikšana saskaņā ar 106. pantu: hroma trioksīda izmantošana konkrētām vajadzībām (balsošana)
  18.19.Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (balsošana)
 19.Balsojumu skaidrojumi
 20.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 21.To trešo valstu saraksta izveide, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu saraksta izveide, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova) ***I (debates)
 22.2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme, I iedaļa – Eiropas Parlaments (debates)
 23.Dzeramā ūdens kvalitāte ***I (debates)
 24.ES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā ***I - ES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā ***I (debates)
 25.Pārstrukturēšanas, maksātnespējas un saistību dzēšanas procedūru efektivitātes palielināšana ***I (debates)
 26.Noteiktām tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām piemērojamu autortiesību un blakustiesību īstenošana ***I (debates)
 27.Eiropas Miera nodrošināšanas fonda izveides lēmums (debates)
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (237 kb) Apmeklējumu reģistrs (62 kb) Balsojumu rezultāti (159 kb) Balsojumi pēc saraksta (2608 kb) 
 
Protokols (89 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsojumu rezultāti (45 kb) Balsojumi pēc saraksta (145 kb) 
 
Protokols (353 kb) Apmeklējumu reģistrs (72 kb) Balsojumu rezultāti (173 kb) Balsojumi pēc saraksta (833 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika