Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 27. marec 2019 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Sporočilo predsedstva
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Predložitev dokumentov
 6.Prerazporeditev sredstev in proračunske odločitve
 7.Sklepi zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. marca (razprava)
 8.Zahteve za izvrševanje ter posebna pravila za napotitev delavcev v sektorju cestnega prometa ***I - Dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajši odmori in čas počitka ter določanje položaja s tahografi ***I - Prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prometa ***I (razprava)
 9.Članstvo v političnih skupinah
 10.Čas glasovanja
  10.1.Viri za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih ***I (glasovanje)
  10.2.Splošni režim za trošarino * (glasovanje)
  10.3.Izdelki, upravičeni do oprostitve ali zmanjšanja pristaniških pristojbin * (glasovanje)
  10.4.Instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje ***I (glasovanje)
  10.5.Instrument za predpristopno pomoč (IPA III) ***I (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanj
 13.Nadaljevanje seje
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (razprava)
 16.Gnojilni proizvodi EU ***I (razprava)
 17.Nadaljevanje seje
 18.Čas glasovanja
  18.1.Okvir za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ***I (glasovanje)
  18.2.Evropski ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetja ***I (glasovanje)
  18.3.Trgi finančnih instrumentov ***I (glasovanje)
  18.4.Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad  ***I (glasovanje)
  18.5.Standardi emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila ***I (glasovanje)
  18.6.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (glasovanje)
  18.7.Gnojilni proizvodi EU ***I (glasovanje)
  18.8.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu ***I (glasovanje)
  18.9.Skupna pravila za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami ***I (glasovanje)
  18.10.Razkritje davčnih informacij v zvezi z dohodki s strani nekaterih podjetij in podružnic ***I (glasovanje)
  18.11.Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ***I (glasovanje)
  18.12.Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Sklad za azil, migracije in vključevanje (glasovanje)
  18.13.Nasprotovanje v skladu s členom 105(3) Poslovnika: Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov (glasovanje)
  18.14.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena soja MON 87751 (MON-87751-7) (glasovanje)
  18.15.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: gensko spremenjena koruza 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (glasovanje)
  18.16.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (DEZA a.s.) (glasovanje)
  18.17.Nasprotovanje v skadu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (glasovanje)
  18.18.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: nekatere uporabe kromovega trioksida (glasovanje)
  18.19.Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (glasovanje)
 19.Obrazložitve glasovanja
 20.Popravki in namere glasovanj
 21.Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (Kosovo) ***I (razprava)
 22.Načrt prihodkov in odhodkov za proračunsko leto 2020 – oddelek I – Evropski parlament (razprava)
 23.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I (razprava)
 24.Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij ***I - Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ***I (razprava)
 25.Povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov ***I (razprava)
 26.Uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose in retransmisije televizijskih ter radijskih programov ***I (razprava)
 27.Sklep o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (razprava)
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (232 kb)
24/08/2020 15:53
  Seznam navzočih (62 kb)
13/06/2019 11:50
 
Zapisnik (88 kb)
24/08/2020 15:53
  Seznam navzočih (11 kb)
13/06/2019 11:50
  Izidi glasovanja (43 kb)
24/08/2020 16:57
  Poimensko glasovanje (143 kb)
13/06/2019 12:58
 
Zapisnik (344 kb)
24/08/2020 15:53
  Seznam navzočih (72 kb)
13/06/2019 11:50
  Izidi glasovanja (167 kb)
24/08/2020 16:57
  Poimensko glasovanje (830 kb)
13/06/2019 12:58
Zadnja posodobitev: 24. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov