Indeks 
Zapisnik
PDF 347kWORD 88k
Srijeda, 27. ožujka 2019. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Priopćenje predsjedništva
 3.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 4.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 5.Podnošenje dokumenata
 6.Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke
 7.Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019. (rasprava)
 8.Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I - Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa ***I - Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***I (rasprava)
 9.Sastav klubova zastupnika
 10.Glasovanje
  10.1.Sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih ***I (glasovanje)
  10.2.Opći aranžmani za trošarine * (glasovanje)
  10.3.Proizvodi na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer” * (glasovanje)
  10.4.Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju ***I (glasovanje)
  10.5.Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) ***I (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Nastavak dnevne sjednice
 14.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 15.Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš ***I (rasprava)
 16.Gnojidbeni proizvodi EU-a ***I (rasprava)
 17.Nastavak dnevne sjednice
 18.Glasovanje
  18.1.Okvir za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana ***I (glasovanje)
  18.2.Europski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća ***I (glasovanje)
  18.3.Tržište financijskih instrumenata ***I (glasovanje)
  18.4.Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond ***I (glasovanje)
  18.5.Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila ***I (glasovanje)
  18.6.Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš ***I (glasovanje)
  18.7.Gnojidbeni proizvodi EU-a ***I (glasovanje)
  18.8.Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu ***I (glasovanje)
  18.9.Zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica ***I (glasovanje)
  18.10.Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica ***I (glasovanje)
  18.11.Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I (glasovanje)
  18.12.Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: Fond za azil, migracije i integraciju (glasovanje)
  18.13.Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza u okviru fonda za unutarnju sigurnost (glasovanje)
  18.14.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 87751 (MON-87751-7) (glasovanje)
  18.15.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (glasovanje)
  18.16.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (DEZA a.s.) (glasovanje)
  18.17.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (glasovanje)
  18.18.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene uporabe kromovog trioksida (glasovanje)
  18.19.Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (glasovanje)
 19.Obrazloženja glasovanja
 20.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 21.Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) ***I (rasprava)
 22.Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament (rasprava)
 23.Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju ***I (rasprava)
 24.Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija ***I - Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza ***I (rasprava)
 25.Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja ***I (rasprava)
 26.Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa ***I (rasprava)
 27.Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći (rasprava)
 28.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 29.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:04 h.


2. Priopćenje predsjedništva

Predsjednik je priopćio da je odlučio, s obzirom na stanje u pogledu "paketa za mobilnost" za koji su podnesena 1224 amandmana i znatan broj zahtjeva za odvojeno glasovanje i glasovanje po dijelovima, nakon savjetovanja s predsjednikom Odbora TRAN i u skladu s člankom 175. Poslovnika, vratiti taj predmet Odboru TRAN, kako bi on započeo s pripremnim radom potrebnim kako bi se na plenarnoj sjednici moglo provesti učinkovito, savjesno i jasno glasovanje.

U skladu s člankom 206. stavkom 1. Poslovnika zatražio je od Odbora TRAN de se sastane na vrijeme kako bi se glasovanje na plenarnoj sjednici moglo održati tijekom sljedećeg zasjedanja zakazanog za 3. i 4. travnja 2019. u Bruxellesu.

O amandmanima i zahtjevima za odvojenim glasovanjem i glasovanjem po dijelovima koji ne dobiju potvrdne glasove od barem trećine zastupnika u Odboru TRAN neće se glasovati na plenarnoj sjednici.

Predsjednik je naveo da se, s obzirom na navedenu odluku, prijedlog za proglašavanje predmeta nedopuštenim podnesen u skladu s člankom 187. Poslovnika od strane skupine zastupnika koja doseže barem niski prag (točka 6 zapisnika od 26.3.2019.) ne razmatra.

Rasprava će se odvijati prema planu.

Govorili su Ismail Ertug (izvjestitelj) i Merja Kyllönen (izvjestiteljica) (predsjednik je dao pojašnjenja).


3. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za izvoz proizvoda koji sadržavaju prerađene životinjske bjelančevine dobivene od preživača i nepreživača (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - : 14. lipnja 2019)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Odluka Komisije o izmjeni Odluke 2009/300/EZ i Odluke (EU) 2015/2099 u pogledu razdoblja valjanosti ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za određene proizvode te s njima povezanih zahtjeva u pogledu procjene i verifikacije (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - : 13. lipnja 2019)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Priloga Direktivi Vijeća 80/181/EEZ u pogledu definicija osnovnih SI jedinica radi prilagodbe tehničkom napretku (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - : 15. lipnja 2019)
upućeno nadležnom odboru: IMCO.


4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uvođenja i operativne upotrebe kooperativnih inteligentnih prometnih sustava (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 11. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2018/2035 o utvrđivanju pojedinosti o provedbi obveze iskrcavanja za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru za razdoblje 2019.–2021. (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica rublja i kućanskih perilica-sušilica rublja te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1061/2010 i Direktive Komisije 96/60/EZ (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 11. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti izvora svjetlosti te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 11. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti rashladnih uređaja te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 11. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti kućanskih perilica posuđa te o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 11. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti rashladnih uređaja s funkcijom izravne prodaje (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 11. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o sustavima bespilotnih zrakoplova i o operatorima sustava bespilotnih zrakoplova iz trećih zemalja (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2018/2034 o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u sjeverozapadnim vodama za razdoblje 2019.–2021. (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 389/2013 u pogledu tehničke provedbe drugog obvezujućeg razdoblja Kyotskog protokola (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 12. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcioniranja Registra Unije (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ENVI, ITRE (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1076 Europskog parlamenta i Vijeća radi uključivanja Nezavisne države Samoe u Prilog I. (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 748/2012 s obzirom na uključivanje provjere sukladnosti temeljene na riziku u Prilog I. i izvedbi zahtjeva u pogledu zaštite okoliša (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije [C(2019)1841 od 12.ožujka2019.] o dopuni Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu funkcioniranja Registra Unije u pogledu funkcioniranja Registra Unije na temelju Uredbe (EU) 2018/842 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća odstupanjem od pravila o određivanju kontrolnih postaja i od minimalnih zahtjeva za granične kontrolne postaje (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ENVI, AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana odluka Komisije o utvrđivanju višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje bioloških, okolišnih, tehničkih i socioekonomskih podataka u sektoru ribarstva i akvakulture te za upravljanje tim podacima (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2018/956 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu podataka o novim teškim vozilima koje trebaju pratiti i o kojima trebaju izvješćivati države članice i proizvođači (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2018/273 u pogledu uvoza vina podrijetlom iz Kanade i izuzeća trgovaca u maloprodaji od obveze vođenja ulaznog i izlaznog registra (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu vinogradarskih područja u kojima se može povećati alkoholna jakost, odobrenih enoloških postupaka i ograničenja primjenjivih na proizvodnju i čuvanje proizvoda od vinove loze, najmanjeg postotka alkohola za nusproizvode i njihova odlaganja te objave zapisa OIV-a (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o oglednoj financijskoj uredbi za tijela javno-privatnog partnerstva iz članka 71. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: BUDG, CONT, EMPL (članak 54. Poslovnika), ITRE (članak 54. Poslovnika), TRAN (članak 54. Poslovnika), REGI (članak 54. Poslovnika), AGRI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o kriterijima koje specijalizirani subjekti moraju ispunjavati kako bi zadovoljili uvjete iz članka 89. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća i o postupcima kojima se osigurava da su ti kriteriji ispunjeni (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredbi Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/127 u pogledu zahtjeva za vitamin D za početnu hranu za dojenčad i zahtjeva za eruka kiselinu za početnu i prijelaznu hranu za dojenčad (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje, kojom se države članice ovlašćuju za odobravanje privremenih odstupanja u svrhe službenog provođenja testova, znanstvene ili obrazovne svrhe, za pokuse, sortnu selekciju ili oplemenjivanje (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o uspostavljanju zajedničkog testa osposobljenosti za učitelje skijanja na temelju članka 49.b Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 u pogledu deklariranja određenih pošiljaka male vrijednosti (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o ispravku određenih jezičnih verzija Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU)2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde o kriterijima za imenovanje središnjih kontaktnih točaka u području platnih usluga i o funkcijama tih središnjih kontaktnih točaka (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 14. ožujka 2019.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oblika, sadržaja, provjere i odobrenja prospekta koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanje izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 14. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana odluka Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu primjenjivih sustava ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava opreme za balustrade i ograde namijenjene za uporabu u građevinama isključivo radi sprečavanja padova te koje ne nose vertikalno opterećenje građevinske strukture (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava povezanih s otpornošću na vjetar za vanjska sjenila i tende (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem razreda svojstava u vezi sa zrakopropusnosti plastičnih i staklenih krovnih svjetlarnika te krovnih poklopaca (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 515/2014 u pogledu dodjele financijskih sredstava iz općeg proračuna Unije za pokrivanje troškova razvoja europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: LIBE

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2018/2001 u pogledu određivanja sirovina s visokim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta za koje je zabilježeno znatno širenje proizvodnog područja na zemljište s velikim zalihama ugljika i u pogledu certificiranju biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ITRE, ENVI (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1799 u pogledu izuzeća Narodne banke Kine od zahtjeva za transparentnost prije i poslije trgovanja iz Uredbe (EU) br. 600/2014 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 14. ožujka 2019

upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrti delegiranih akata za koje je na zahtjev nadležnog odbora rok promijenjen za od 1 do 3 mjeseca:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU)2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde o kriterijima za imenovanje središnjih kontaktnih točaka u području platnih usluga i o funkcijama tih središnjih kontaktnih točaka (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od datuma primitka 14. ožujka 2019. na zahtjev nadležnog odbora.
Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornim tehničkim standardima o ključnim financijskim informacijama iz sažetka prospekta, objavi i razvrstavanju prospekata, oglašavanju vrijednosnih papira, dopunama prospekta i portalu za obavješćivanje te o stavljanje izvan snage Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 382/2014 i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od datuma primitka 14. ožujka 2019. na zahtjev nadležnog odbora.
Upućeno nadležnom odboru: ECON


5. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) drugih institucija

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava 2-INF/2019 - dio IV. - Sud (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 - 2019/2018(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) parlamentarnih odbora

- Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2020. (2019/2003(BUD)) - odbo BUDG - Izvjestitelj: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)


6. Prijenos odobrenih sredstava i proračunske odluke

U skladu s člankom 29. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je ne uložiti prigovor na prijenose odobrenih sredstava Europskog revizorskog suda V/AB-01/T/19 i V/AB-02/C/19.

U skladu s člankom 31. stavkom 4. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijenose odobrenih sredstava de Europske komisije DEC 01/2019 i DEC 07/2019 - dio III. - Komisija.

U skladu s člankom 31. stavkom 6. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odobrenih sredstava DEC 02/2019, DEC 03/2019 i DEC 04/2019 - dio III. - Komisija.


7. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 21. i 22. ožujka 2019. (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ryszard Antoni Legutko, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Alyn Smith, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, i Janusz Lewandowski.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira i Richard Ashworth.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Georgi Pirinski.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki i Marek Jurek.

Govorili su Michel Barnier (glavni pregovarač), Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije) i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

8. Zahtjevi za provedbu i utvrđivanje posebnih pravila za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa ***I - Dnevno i tjedno vrijeme vožnje, minimalne stanke i razdoblja odmora te pozicioniranje s pomoću tahografa ***I - Prilagođavanje kretanjima u sektoru cestovnog prometa ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2006/22/EZ u vezi sa zahtjevima za provedbu i o utvrđivanju posebnih pravila u pogledu Direktive 96/71/EZ i Direktive 2014/67/EU za upućivanje vozača u sektoru cestovnog prometa [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Prva rasprava održana je 3. srpnja 2018. (točka 18 zapisnika od 3.7.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore 4. srpnja 2018. (točka 9.1 zapisnika od 4.7.2018., točka 9.2 zapisnika od 4.7.2018. i točka 9.3 zapisnika od 4.7.2018.).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp i Ismail Ertug predstavili su izvješće.

Govorili su Georges Bach (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), i Martina Dlabajová (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cramer.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su Verónica Lope Fontagné (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL), Andor Deli, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Inés Ayala Sender, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Roberts Zīle, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer, u ime Kluba zastupnika ENF-a koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Karima Delli, Elżbieta Katarzyna ŁukacijewskaElżbieta Katarzyna Łukacijewska koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel i Andrey Novakov.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer i Antanas Guoga.

Govorili su Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp i Ismail Ertug.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

9. Sastav klubova zastupnika

Jacek Saryusz-Wolski više nije nezavisni zastupnik već postaje član kluba zastupnika ECR-a s učinkom od 27. ožujka 2019.


10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


10.1. Sredstva za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0295)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.2. Opći aranžmani za trošarine * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o općim aranžmanima za trošarine (preinaka) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0296)


10.3. Proizvodi na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer” * (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke br. 940/2014/EU u pogledu proizvoda na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer” [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0297)


10.4. Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju [2018/0243(COD)] - Odbor za vanjske poslove - Odbor za razvoj. Izvjestitelji: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel i Charles Goerens (A8-0173/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0298)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


10.5. Instrument pretpristupne pomoći (IPA III) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelji: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0299)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.

Govorili su:

Igor Šoltes predložio je usmeni amandman na amandman 123, koji je usvojen.


11. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

(Glasovanje od utorka 26. ožujka 2019.)

Izvješće: Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil i Daniel Hannan

Izvješće: Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Glasovanje od srijede 27. ožujka 2019.)

Izvješće: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel i Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

Izvješće: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.

(Dnevna sjednica prekinuta je u 13:13 h.)


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

13. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00 h.


14. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


15. Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Prva rasprava održana je 22. listopada 2018. (točka 17 zapisnika od 22.10.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore 24. listopada 2018. (točka 11.12 zapisnika od 24.10.2018.).

Frédérique Ries predstavila je izvješće.

Govorili su Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su Bronis Ropė (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Renata Briano (izvjestiteljica za mišljenje odbora PECH), Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Lynn Boylan, Massimo Paolucci, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Margrete Auken, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lynn Boylan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PREDSJEDA: Lívia JÁRÓKA
potpredsjednica

Govorili su Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica i Christophe Hansen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Seán Kelly.

Govorili su Frans Timmermans i Frédérique Ries.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 18.6 zapisnika od 27.3.2019..


16. Gnojidbeni proizvodi EU-a ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Prva rasprava održana je 23. listopada 2017. (točka 17 zapisnika od 23.10.2017.)
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore 24. listopada 2017. (točka 5.7 zapisnika od 24.10.2017.)

Mihai Ţurcanu predstavio je izvješće.

Govorili su Elisabetta Gardini (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ENVI) i Jan Huitema (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI).

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su Franc Bogovič, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Marc Tarabella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Elsi Katainen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera i Paolo De Castro.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobile: Annie Schreijer-Pierik i Michaela Šojdrová.

Govorili su Frans Timmermans i Mihai Ţurcanu.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 18.7 zapisnika od 28.3.2019..

(Dnevna sjednica nakratko je prekinuta radi glasovanja).


PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

17. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 17:01 h.

Govorio je Tomáš Zdechovský o odvijanju jučerašnjeg glasovanja o izvješću Axela Vossa A8-0245/2018 (predsjednik je dao pojašnjenja).


18. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su samo u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta.


18.1. Okvir za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana i o izmjeni uredbi (EU) br. 1095/2010, (EU) br. 648/2012 i (EU) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelji: Babette Winter i Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)

Kay Swinburne (izvjestiteljica) dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0300)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.2. Europski pružatelji usluga skupnog financiranja za poduzeća ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0301)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.3. Tržište financijskih instrumenata ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU o tržištu financijskih instrumenata [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2019)0302)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.4. Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0303)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.5. Standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Prva je rasprava održana 2. listopada 2018. (točka 15 zapisnika od 2.10.2018.).
Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 3. listopada 2018. (točka 9.5 zapisnika od 3.10.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIVREMENI SPORAZUM, IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2019)0304)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.6. Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Prva je rasprava održana 22. listopada 2018. (točka 17 zapisnika od 22.10.2018.).
Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 24. listopada 2018. (točka 11.12 zapisnika od 24.10.2018.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0305)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.7. Gnojidbeni proizvodi EU-a ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Prva je rasprava održana 23. listopada 2017. (točka 17 zapisnika od 23.10.2017.).
Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 24. listopada 2017. (točka 5.7 zapisnika od 24.10.2017.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0306)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.8. Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Laura Agea (A8-0382/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

Laura Agea (izvjestiteljica) dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2019)0307)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.9. Zajednička pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/106/EEZ o utvrđivanju zajedničkih pravila za određene vrste kombiniranog prijevoza robe između država članica [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

Daniela Aiuto (izvjestiteljica) dala je izjavu na osnovi članka 150. stavka 4. Poslovnika.

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2019)0308)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.10. Objavljivanje informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2013/34/EU u pogledu objavljivanja informacija o porezu na dobit određenih poduzeća i podružnica [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelji: Hugues Bayet i Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Rasprava je održana 4. srpnja 2017. (točka 3 zapisnika od 4.7.2017.).
Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 4. srpnja 2017. (točka 6.10 zapisnika od 4.7.2017.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0309)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.11. Zajedničke odredbe o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijska pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelji: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Rasprava je održana 13. veljače 2019. (točka 6 zapisnika od 13.2.2019.).
Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 13. veljače 2019. (točka 8.14 zapisnika od 13.2.2019.).

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

ZAKLJUČENJE PRVOG ČITANJA

Odobren (P8_TA(2019)0310)

Prvo čitanje u Parlamentu time je završeno.


18.12. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: Fond za azil, migracije i integraciju (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor LIBE u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika o Delegiranoj uredbi Komisije od 14. prosinca 2018. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Nadležna zastupnica: Birgit Sippel


(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0311)


18.13. Prigovor u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika: instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza u okviru fonda za unutarnju sigurnost (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor LIBE u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika o Delegiranoj uredbi Komisije od 14. prosinca 2018. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Nadležna zastupnica: Birgit Sippel

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0312)


18.14. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirana soja MON 87751 (MON-87751-7) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87751 (MON-87751-7), na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Nadležni zastupnici: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0313)


18.15. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: genetski modificirani kukuruz 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika o nacrtu Provedbene odluke Komisije o produljenju odobrenja za stavljanje na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Nadležni zastupnici: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0314)


18.16. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (DEZA a.s.) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika o Nacrtu provedbene odluke Komisije o djelomičnom davanju autorizacije za određene uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Nadležni zastupnici: Pavel Poc, Bas Eickhout i Kateřina Konečná.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0315)


18.17. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene upotrebe bis(2-etilheksil)-ftalata (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika o Nacrtu provedbene odluke Komisije o djelomičnom davanju autorizacije za određene uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Nadležni zastupnici: Pavel Poc, Bas Eickhout i Kateřina Konečná.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0316)


18.18. Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: određene uporabe kromovog trioksida (glasovanje)

Prijedlog rezolucije koji je podnio Odbor ENVI u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika o nacrtu provedbene odluke Komisije o izdavanju autorizacije za određene uporabe kromova trioksida u okviru Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (Lanxess Deutschland GmbH i dr.) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Nadležni zastupnik: Bas Eickhout.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0317)

Govorio je

Jean-Marie Cavada, nakon glasovanja.


18.19. Razdoblje nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA (glasovanje)

Izvješće o razdoblju nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA [2018/2160(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 24)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2019)0318)


19. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Obrazloženja glasovanja održat će se u četvrtak 28. ožujka 2019.


20. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja).

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


21. Popis trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Glasovanje o stupanju u međuinstitucijske pregovore održalo se 13. rujna 2018. (točka 10.7 zapisnika od 13.9.2018.).

Tanja Fajon predstavila je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su Igor Šoltes (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Asim Ademov, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anders Primdahl Vistisen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Auke Zijlstra, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Agustín Díaz de Mera García Consuegra koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavile Marie-Christine Vergiat i Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward koja je odbila pitanje koje bi podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz i potonji kako bi zatražio da se razmotre izjave Julie Ward (predsjednik je to primio na znanje).

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Dubravka Šuica.

Govorili su Dimitris Avramopoulos i Tanja Fajon.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika od 28.3.2019..


22. Procjena prihoda i rashoda za financijsku godinu 2020. - dio I. - Europski parlament (rasprava)

Izvješće o procjeni prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2020.. [2019/2003(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Govorio je Paul Rübig, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Vladimír Maňka predstavio je izvješće.

Govorili su Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Anneli Jäätteenmäki, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helga Trüpel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, André Elissen, u ime Kluba zastupnika ENF-a, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig i Jean Arthuis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Fabio Massimo Castaldo.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika od 28.3.2019..


23. Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Prva rasprava održana je 22. listopada 2018. (točka 16 zapisnika od 22.10.2018.).
U skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika, predmet je vraćen nadležnom odboru 23. listopada 2018. (točka 7.13 zapisnika od 23.10.2018.).

Michel Dantin predstavio je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Rory Palmer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ulrike Müller, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Benedek Jávor, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Lynn Boylan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: David Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su Paul Rübig, kako bi postavio pitanje podizanjem plave kartice Lynn Boylan, koja je odgovorila na njega, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová i Paul Rübig.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: José Inácio Faria.

Govorili su Dimitris Avramopoulos i Michel Dantin.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika od 28.3.2019..


24. Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija ***I - Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza ***I (rasprava)

Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) i izmjeni [Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o Eurodacu],] Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području kaznenog progona], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o sustavu ECRIS-TCN] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Izvješće o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers i Nuno Melo predstavili su izvješća.

Govorili su Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) i Julian King (povjerenik Komisije).

Govorili su Emil Radev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Romeo Franz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes i Diane James.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorio je Juan Fernando López Aguilar.

Govorili su Julian King, Jeroen Lenaers i Nuno Melo.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


25. Povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o okvirima za preventivno restrukturiranje, pružanju druge prilike i mjerama za povećanje učinkovitosti restrukturiranja i postupaka u pogledu nesolventnosti i razrješenja te izmjeni Direktive 2012/30/EU [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler predstavila je izvješće.

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Govorili su Enrique Calvet Chambon (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON), Pavel Svoboda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Sergio Gaetano Cofferati, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, i Emil Radev koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dobromir Sośnierz.

Govorili su Julian King i Angelika Niebler.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika od 28.3.2019..


26. Ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja te reemitiranja televizijskih i radijskih programa ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju propisa o ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava koja se primjenjuju na određena internetska emitiranja organizacija za radiodifuziju te reemitiranja televizijskih i radijskih programa [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda predstavio je izvješće.

Govorila je Julie Ward (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT).

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije).

Govorila je Marie-Christine Boutonnet, u ime Kluba zastupnika ENF-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobila: Angelika Niebler.

Govorili su Julian King i Pavel Svoboda.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.4 zapisnika od 28.3.2019..


27. Odluka o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći (rasprava)

Izvješće o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u vezi s Prijedlogom Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uz potporu Komisije, Vijeću za Odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći [2018/2237(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans predstavila je izvješće.

Govorio je Julian King (povjerenik Komisije) u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su Brando Benifei, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Julie Ward, Luke Ming Flanagan i Kostas Papadakis.

Govorili su Julian King i Hilde Vautmans.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.12 zapisnika od 28.3.2019..


28. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 637.634/OJJE).


29. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:10 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Ispričani:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Posljednje ažuriranje: 24. kolovoza 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti