Index 
Jegyzőkönyv
PDF 361kWORD 88k
2019. március 27., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök közleménye
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok
 7.Az Európai Tanács március 21–22-i ülésének következtetései (vita)
 8.Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok ***I - Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I - Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I (vita)
 9.A képviselőcsoportok tagjai
 10.Szavazások órája
  
10.1.Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források ***I (szavazás)
  
10.2.A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések * (szavazás)
  
10.3.Az „octroi de mer” adó vonatkozásában mentességre vagy kedvezményre jogosult termékek * (szavazás)
  
10.4.A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz ***I (szavazás)
  
10.5.Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) ***I (szavazás)
 11.A szavazáshoz fűzött indokolások
 12.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 13.Az ülés folytatása
 14.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 15.Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése ***I (vita)
 16.Uniós termésnövelő termékek ***I (vita)
 17.Az ülés folytatása
 18.Szavazások órája
  
18.1.A központi szerződő felek helyreállítására és szanálására vonatkozó keretrendszer ***I (szavazás)
  
18.2.Európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatók ***I (szavazás)
  
18.3.A pénzügyi eszközök piacai ***I (szavazás)
  
18.4.Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap ***I (szavazás)
  
18.5.Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények ***I (szavazás)
  
18.6.Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése ***I (szavazás)
  
18.7.Uniós termésnövelő termékek ***I (szavazás)
  
18.8.A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme ***I (szavazás)
  
18.9.A tagállamok közötti, bizonyos típusú vegyes áruszállításra vonatkozó közös szabályok ***I (szavazás)
  
18.10.A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele ***I (szavazás)
  
18.11.Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok ***I (szavazás)
  
18.12.Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (szavazás)
  
18.13.Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz (szavazás)
  
18.14.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MON 87751 (MON-87751-7) szójabab (szavazás)
  
18.15.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosíott 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) kukorica (szavazás)
  
18.16.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) egyes felhasználási módjai (DEZA a.s.) (szavazás)
  
18.17.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) egyes felhasználási módjai (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (szavazás)
  
18.18.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A króm-trioxid egyes felhasználási módjai (szavazás)
  
18.19.Az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője (szavazás)
 19.A szavazáshoz fűzött indokolások
 20.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 21.A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó) ***I (vita)
 22.A 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament (vita)
 23.Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége (átdolgozás) ***I (vita)
 24.Az uniós információs rendszerek interoperabilitása arendőrség és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén ***I - Az uniós információs rendszerek interoperabilitása a határok és a vízumügy területén ***I (vita)
 25.A szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelése ***I (vita)
 26.Az egyes online közvetítésekre, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása ***I (vita)
 27.Az Európai Békekeret létrehozásáról szóló határozat (vita)
 28.A következő ülésnap napirendje
 29.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.04-kor nyitják meg.


2. Az elnök közleménye

Az elnök bejelenti, hogy a mobiltási csomaggal kapcsolatos helyzetre figyelemmel, amelyre 1224 módosítást, valamint hasonlóan jelentős számú külön szavazásra és részenkénti szavazásra irányuló kérelmet nyújtottak be, a TRAN bizottság elnökével folytatott konzultációt követően és az eljárási szabályzat 175. cikkének megfelelően úgy határozott, hogy a dossziét visszautalja a TRAN bizottságnak a szükséges előkészítő munkák elvégzése érdekében, hogy a plenáris ülésen hatékonyan, tudatosan és egyértelműen lehessen szavazni.

Az eljárási szabályzat 206. cikkének (1) bekezdése szerint arra kéri a TRAN bizottságot, hogy kellő időben tartson ülést annak érdekében, hogy a következő plenáris ülésen, azaz 2019. április 3–4-én Brüsszelben sor kerülhessen a szavazásra.

Azok a módosítások, valamint külön szavazásra és részenkénti szavazásra irányuló kérelmek, amelyeket a szavazás során a TRAN bizottság tagjainak legalább egyharmada nem támogat, a plenáris ülésen nem kerülnek szavazásra.

Az elnök hangsúlyozza, hogy a fenti határozat fényében az eljárási szabályzat 187. cikke szerint legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő által benyújtott elfogadhatatlanság megállapítására irányuló indítvány (2019.3.26-i jegyzőkönyv, 6. pont ) ily módon érvényét veszti.

A vitára a tervezetteknek megfelelően sor kerül.

Felszólal: Ismail Ertug (előadó) és Merja Kyllönen (előadó). (Az elnök pontosít).


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletének a kérődzőkből és a nem kérődzőkből nyert, feldolgozott állati fehérjét tartalmazó termékek kivitelére vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - határidő: 2019. június 14.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság határozata a 2009/300/EK és az (EU) 2015/2099 határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok, valamint a kapcsolódó értékelési és ellenőrzési követelmények érvényességi időtartama tekintetében történő módosításáról (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - határidő: 2019. június 13.)
utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottség irányelve a 80/181/EGK tanácsi irányelv mellékletének az SI-alapegységek meghatározása tekintetében a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - határidő: 2019. június 15.)
utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO.


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a kooperatív intelligens közlekedési rendszer kiépítése és gyakorlati használata tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elektronikus kijelzők energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1062/2010/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Északi-tengeren a bizonyos fajok tengerfenéki halászatában alkalmazandó visszadobási kötelezettség 2019–2021 közötti végrehajtásának részletes szabályairól szóló (EU) 2018/2035 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a háztartási mosógépek és a háztartási mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1061/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a 96/60/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fényforrások energiacímkézése tekintetében való kiegészítéséről, valamint a 874/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU)2017/1369európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hűtőkészülékek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1060/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a háztartási mosogatógépek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU)2017/1369európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiskereskedelmi használatra szánt hűtőkészülékek energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 11.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az északnyugati vizeken bizonyos fajok tengerfenéki halászatában a 2019–2021-es időszakban alkalmazandó visszadobási terv létrehozásáról szóló (EU) 2018/2034 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 389/2013/EU rendeletnek a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszak alatti technikai végrehajtása tekintetében történő módosításáról (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2003/87/EKeurópai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Szamoai Független Állam I. mellékletbe való felvétele érdekében az (EU) 2016/1076 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 748/2012/EU rendeletnek a kockázatalapú megfelelőség-ellenőrzés I. mellékletbe történő felvétele és a környezetvédelmi követelmények végrehajtása tekintetében történő módosításáról (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: TRAN

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő kiegészítéséről szóló, [2019. március 12-i C(2019)1841] felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzék működése tekintetében történő módosításáról (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU)2017/625európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ellenőrző pontok kijelölésére vonatkozó szabályoktól, valamint a határállomásokra vonatkozó minimumkövetelményektől való eltéréssel történő kiegészítéséről (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a halászati és akvakultúra-ágazatban a biológiai, környezeti, műszaki és társadalmi-gazdasági adatok gyűjtésére és kezelésére vonatkozó többéves uniós program létrehozásáról (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/956 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a tagállamok és a gyártók által nyomon követendő és bejelentendő, új nehézgépjárművekre vonatkozó adatok tekintetében történő módosításáról (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Kanadából származó borok behozatala tekintetében történő módosításáról és a kiskereskedőknek a bevételezési és kiadási nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítéséről (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alkoholtartalom-növelés engedélyezésére vonatkozó lehetőség által érintett szőlőtermő területek, az engedélyezett borászati eljárások és a szőlőből készült termékek előállítására és tartósítására alkalmazandó korlátozások, a melléktermékek százalékos arányban megadott minimális alkoholtartalma és a melléktermékek kivonása, valamint az OIV adatlapjainak közzététele tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete 71. cikkében említett, a köz- és magánszféra közötti partnerségre létrehozott szervek számára kidolgozott pénzügyiszabályzat-mintáról (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG, CONT, EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke), ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke), TRAN (az eljárási szabályzat 54. cikke), REGI (az eljárási szabályzat 54. cikke), AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet 89. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételeknek való megfelelés érdekében a vállalkozók által teljesítendő kritériumok és az említett kritériumok teljesítésének biztosítására szolgáló eljárások meghatározásáról (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/127 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek D-vitamin- és erukasav-tartalmára vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről szóló, a tagállamok számára hatósági vizsgálatok, tudományos vagy oktatási célok, kísérletek, fajtaszelekció vagy nemesítés tekintetében ideiglenes eltéréseket engedélyező (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a szakmai képzések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK irányelv 49b. cikkének alapján a síoktatók közös képzési vizsgája létrehozásáról (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletnek bizonyos kis értékű szállítmányok bejelentése tekintetében történő módosításáról (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó központi kapcsolattartó pontok kijelölési kritériumait, illetve a központi kapcsolattartó pontok feladatait meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztató formátuma, tartalma, ellenőrzése és jóváhagyása tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 809/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tájékoztató összefoglalójában szereplő kiemelt pénzügyi információkra, a tájékoztatók közzétételére és besorolására, az értékpapírreklámokra, a tájékoztató kiegészítéseire és az iratküldési portálra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 382/2014/EU és az (EU) 2016/301 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a hatályon kívül helyezéséről (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló határozata a 305/2011/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek az építési munkáknál csupán a lezuhanás megakadályozására használt, függőleges szerkezeti terhelésnek nem kitett mellvéd- és korlátszerkezetek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére alkalmazandó rendszerek tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelte a 305/2011/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kültéri árnyékolók és napellenzők szélállóságára vonatkozóan meghatározott teljesítményosztályokkal történő kiegészítéséről (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 305/2011/EUeurópai parlamenti és tanácsi rendeletnek a műanyag és az üveg felülvilágítók, valamint a tetőnyílások légáteresztő képességére vonatkozó teljesítményosztályok meghatározásával történő kiegészítéséről (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: IMCO

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 515/2014/EU rendeletnek az Unió általános költségvetéséből az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer fejlesztésére vonatkozó költségek fedezésére allokált finanszírozás tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 12.

utalva az illetékes bizottsághoz: LIBE

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/2001 irányelvnek a közvetett földhasználat-változás szempontjából magas kockázatot jelentő azon alapanyagok meghatározása tekintetében történő kiegészítéséről, amelyek esetében a termőterület számottevő bővülése figyelhető meg a jelentős szénkészletekkel rendelkező földterületek rovására, továbbá az irányelvnek a közvetett földhasználat-változás szempontjából alacsony kockázatot jelentő bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított üzemanyagok tanúsítása tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 13.

utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1799 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a Kínai Központi Bank 600/2014/EU rendelet szerinti kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatósági követelmények alóli mentessége tekintetében történő módosításáról (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezete, melynek határidejét az illetékes bizottság kérésére 1 hónapról 3 hónapra módosították:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó központi kapcsolattartó pontok kijelölési kritériumait, illetve a központi kapcsolattartó pontok feladatait meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tájékoztató összefoglalójában szereplő kiemelt pénzügyi információkra, a tájékoztatók közzétételére és besorolására, az értékpapírreklámokra, a tájékoztató kiegészítéseire és az iratküldési portálra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint a 382/2014/EU és az (EU) 2016/301 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek a hatályon kívül helyezéséről (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: az illetékes bizottság kérésére 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2019. március 14.
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON


5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- Javaslat a 2-INF/2019. számú előirányzat-átcsoportosításra – IV. szakasz – Bíróság (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 - 2019/2018(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

2) parlamenti bizottságok

- Jelentés az Európai Parlament 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól (2019/2003(BUD)) - BUDG - Előadó: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)


6. Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok

A költségvetési rendelet 29. cikke értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem tesz ellenvetést az Európai Számvevőszék alábbi előirányzat-átcsoportosításaival szemben:V/AB-01/T/19 és V/AB-02/C/19.

A költségvetési rendelet 31. cikkének (4) bekezdése értelmében a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Bizottság alábbi előirányzat-átcsoportosításait: DEC 01/2019 és DEC 07/2019 – III. szakasz - Bizottság.

A költségvetési rendelet 31. cikkének (6) bekezdése értelmében az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az alábbi előirányzat-átcsoportosítások jóváhagyásáról: DEC 02/2019, DEC 03/2019 és DEC 04/2019 – III. szakasz – Bizottság.


7. Az Európai Tanács március 21–22-i ülésének következtetései (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács március 21–22-i ülésének következtetései (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Antoni Legutko, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, és Janusz Lewandowski.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira és Richard Ashworth.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska és Georgi Pirinski.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki és Marek Jurek.

Felszólal Michel Barnier (a tárgyalócsoport vezetője), Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) és Donald Tusk

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

8. Végrehajtási követelmények a közúti szállítási ágazatban és az ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok ***I - Napi és heti vezetési idő, minimum szünetek és pihenőidők, valamint a menetíró készülékkel történő helymeghatározás ***I - Alkalmazkodás a közúti szállítási ágazati fejleményekhez ***I (vita)

Jelentés a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Jelentés az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Jelentés az 1071/2009/EK rendelet és az 1072/2009/EK rendelet ágazati fejleményekre tekintettel történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Az első megbeszélésre 2018. július 3-án került sor (2018.7.3-i jegyzőkönyv, 18. pont ).
A kérdést intézményközi tárgyalások céljából visszautalták az illetékes bizottsághoz 2018. július 4-én (2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.1. pont , 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.2. pont és 2018.7.4-i jegyzőkönyv, 9.3. pont ) az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

Merja Kyllönen, Wim van de Camp és Ismail Ertug előterjeszti a jelentést.

Felszólal Georges Bach (az EMPL bizottság véleményének előadója), és Martina Dlabajová (az EMPL bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michael Cramer.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal Verónica Lope Fontagné (az EMPL bizottság véleményének előadója), Andor Deli, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel és Andrey Novakov.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer és Antanas Guoga.

Felszólal Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp és Ismail Ertug.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

9. A képviselőcsoportok tagjai

Jacek Saryusz-Wolski többé nem független képviselő, 2019. március 27-i időponttól kezdődően a(z) ECR képviselőcsoport tagja.


10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


10.1. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források ***I (szavazás)

Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésre elkülönített források tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0295)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.2. A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések * (szavazás)

Jelentés a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0296)


10.3. Az „octroi de mer” adó vonatkozásában mentességre vagy kedvezményre jogosult termékek * (szavazás)

Jelentés a 940/2014/EU határozatnak az „octroi de mer” adó vonatkozásában mentességre vagy kedvezményre jogosult termékek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0297)


10.4. A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz ***I (szavazás)

Jelentés a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0243(COD)] - Külügyi Bizottság - Fejlesztési Bizottság. Előadók: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel és Charles Goerens (A8-0173/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0298)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


10.5. Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) ***I (szavazás)

Jelentés az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Külügyi Bizottság. Előadók: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0299)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Igor Šoltes szóbeli módosítást terjeszt elő a(z) 123. módosításhoz, amelyet elfogadnak.


11. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

(Szavazások órája: 2019. március 26., kedd)

Inés Ayala Sender -jelentés - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil és Daniel Hannan

Petri Sarvamaa -jelentés - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Szavazások órája: 2019. március 27., szerda)

Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel és Charles Goerens -jelentés - A8-0173/2019
Charles Tannock

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Knut Fleckenstein -jelentés - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.13-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

13. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


14. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


15. Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése ***I (vita)

Jelentés az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Első megbeszélésre 2018. október 22-én került sor (2018.10.22-i jegyzőkönyv, 17. pont ).
A kérdést intézményközi tárgyalások céljából 2018. október 24-én visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.10.24-i jegyzőkönyv, 11.12. pont ) az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően.

Frédérique Ries előterjeszti a jelentést.

Felszólal Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal Bronis Ropė (az AGRI bizottság véleményének előadója), Renata Briano (a(z) XXX bizottság véleményének előadója PECH), Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lynn Boylan, Massimo Paolucci, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús és Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica és Christophe Hansen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Seán Kelly.

Felszólal Frans Timmermans és Frédérique Ries.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.27-i jegyzőkönyv, 18.6. pont .


16. Uniós termésnövelő termékek ***I (vita)

Jelentés a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Első megbeszélésre 2017. október 23-án került sor (2017.10.23-i jegyzőkönyv, 17. pont )
A kérdést intézményközi tárgyalások céljából 2017. október 24-én visszautalták az illetékes bizottsághoz (2017.10.24-i jegyzőkönyv, 5.7. pont )az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően

Mihai Ţurcanu előterjeszti a jelentést.

Felszólal Elisabetta Gardini (az ENVI bizottság véleményének előadója) és Jan Huitema (az AGRI bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke).

Felszólal Franc Bogovič, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Elsi Katainen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera és Paolo De Castro.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Annie Schreijer-Pierik és Michaela Šojdrová.

Felszólal Frans Timmermans és Mihai Ţurcanu.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 18.7. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL: Fabio Massimo CASTALDO
alelnök

17. Az ülés folytatása

Az ülés 17.01-kor folytatódik.

Felszólal: Tomáš Zdechovský az Axel Voss-jelentéssel kapcsolatos tegnapi szavazás lefolyásáról A8-0245/2018 (az elnök pontosít).


18. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


18.1. A központi szerződő felek helyreállítására és szanálására vonatkozó keretrendszer ***I (szavazás)

Jelentés a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, valamint az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadók: Babette Winter és Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

Kay Swinburne (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0300)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


18.2. Európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatók ***I (szavazás)

Jelentés az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0301)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


18.3. A pénzügyi eszközök piacai ***I (szavazás)

Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0302)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


18.4. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0303)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


18.5. Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelmények ***I (szavazás)

Jelentés az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról és a 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

A vita időpontja: 2018. október 2. (2018.10.2-i jegyzőkönyv, 15. pont ).
Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. október 3. (2018.10.3-i jegyzőkönyv, 9.5. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS, A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0304)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


18.6. Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése ***I (szavazás)

Jelentés az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Az első vita időpontja: 2018. október 22. (2018.10.22-i jegyzőkönyv, 17. pont ).
Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. október 24. (2018.10.24-i jegyzőkönyv, 11.12. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0305)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


18.7. Uniós termésnövelő termékek ***I (szavazás)

Jelentés a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Az első vita időpontja: 2017. október 23. (2017.10.23-i jegyzőkönyv, 17. pont ).
Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2017. október 24. (2017.10.24-i jegyzőkönyv, 5.7. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0306)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


18.8. A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme ***I (szavazás)

Jelentés a munkájuk során rákkeltő anyagokkal vagy mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Laura Agea (A8-0382/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

Laura Agea (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0307)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


18.9. A tagállamok közötti, bizonyos típusú vegyes áruszállításra vonatkozó közös szabályok ***I (szavazás)

Jelentés a tagállamok közötti kombinált árufuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló 92/106/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

Daniela Aiuto (előadó) az eljárási szabályzat 150. cikkének (4) bekezdése alapján nyilatkozatot tesz.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0308)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


18.10. A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele ***I (szavazás)

Jelentés a 2013/34/EU irányelvnek a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság - Jogi Bizottság. Előadók: Hugues Bayet és Evelyn Regner (A8-0227/2017)

A vita időpontja: 2017. július 4. (2017.7.4-i jegyzőkönyv, 3. pont ).
Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2017. július 4. (2017.7.4-i jegyzőkönyv, 6.10. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0309)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


18.11. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és pénzügyi szabályok ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadók: Andrey Novakov és Constanze Krehl (A8-0043/2019)

A vita időpontja: 2019. február 13. (2019.2.13-i jegyzőkönyv, 6. pont ).
Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2019. február 13. (2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.14. pont ).

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

AZ ELSŐ OLVASAT LEZÁRÁSA

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0310)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


18.12. Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva a LIBE bizottság által az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése szerint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 2018. december 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Illetékes képviselő: Birgit Sippel


(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0311)


18.13. Kifogás az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján: A külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva a LIBE bizottság által az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése szerint a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 2018. december 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Illetékes képviselő: Birgit Sippel

(Az állásfoglalási javaslat elfogadásához az összes parlamenti képviselő többségének szavazata szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0312)


18.14. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított MON 87751 (MON-87751-7) szójabab (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a géntechnológiával módosított MON 87751 (MON-87751-7) szóját tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D060916 ; 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Illetékes képviselők: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis és Sirpa Pietikäinen.

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0313)


18.15. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosíott 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) kukorica (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint a géntechnológiával módosított 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Illetékes képviselők: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis és Sirpa Pietikäinen.

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0314)


18.16. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) egyes felhasználási módjai (DEZA a.s.) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) bizonyos alkalmazására vonatkozó engedélyt részlegesen megadó bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Illetékes képviselők: Pavel Poc, Bas Eickhout és Kateřina Konečná.

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0315)


18.17. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) egyes felhasználási módjai (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) bizonyos alkalmazási módjaira vonatkozó engedélyt részlegesen megadó bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Illetékes képviselők: Pavel Poc, Bas Eickhout és Kateřina Konečná.

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0316)


18.18. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A króm-trioxid egyes felhasználási módjai (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, benyújtva az ENVI bizottság által az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése szerint az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a króm-trioxid egyes felhasználási módjaira vonatkozó engedély megadásáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Lanxess Deutschland GmbH és mások) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Illetékes képviselő: Bas Eickhout.

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0317)

Felszólalás

Jean-Marie Cavada, a szavazás után.


18.19. Az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője (szavazás)

Jelentés az arab tavasz után: a Közel-Kelet és Észak-Afrika jövője [2018/2160(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0318)


19. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

A szóbeli szavazatindokolásokra a következő időpontban kerül sor: 2019. március 28., csütörtök.


20. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok a Parlament internetes oldalán találhatók: „Plenáris ülés”, „Plenáris ülések”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az elektronikus változat a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


21. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása (Koszovó) ***I (vita)

Jelentés a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (Koszovó) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Az intézményközi tárgyalások indításáról szóló határozatról szóló szavazásra az alábbi időpontban került sor: 2018. szeptember 13. (2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.7. pont ).

Tanja Fajon előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal Igor Šoltes (az AFET bizottság véleményének előadója), Asim Ademov, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anders Primdahl Vistisen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Auke Zijlstra, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Marie-Christine Vergiat és Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Dobromir Sośnierz, ez utóbbi, aki kéri Julie Ward megjegyzéseinek kivizsgálását (az elnök tudomásul veszi).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dubravka Šuica.

Felszólal Dimitris Avramopoulos és Tanja Fajon.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .


22. A 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások – I. szakasz – Európai Parlament (vita)

Jelentés az Európai Parlament 2020. évi pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól [2019/2003(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Vladimír Maňka előterjeszti a jelentést.

Felszólal Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zbigniew Kuźmiuk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, André Elissen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, et Jean Arthuis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Fabio Massimo Castaldo.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


23. Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége (átdolgozás) ***I (vita)

Jelentés az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatról [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Első megbeszélésre az alábbi időpontban került sor: 2018. október 22. (2018.10.22-i jegyzőkönyv, 16. pont ).
A kérdést az alábbi időpontban visszautalták az illetékes bizottsághoz: 2018. október 23. (2018.10.23-i jegyzőkönyv, 7.13. pont ).

Michel Dantin előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja).

Felszólal Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Rory Palmer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

Felszólal Paul Rübig, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére: Lynn Boylan, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová és Paul Rübig.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria.

Felszólal Dimitris Avramopoulos és Michel Dantin.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 8.2. pont .


24. Az uniós információs rendszerek interoperabilitása arendőrség és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén ***I - Az uniós információs rendszerek interoperabilitása a határok és a vízumügy területén ***I (vita)

Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció), valamint az (EU) 2018/XX rendelet [az Eurodac-rendelet],] az (EU) 2018/XX rendelet [a bűnüldözés területén a SIS-ről szóló rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet [az ECRIS-TCN rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Jelentés az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers és Nuno Melo előterjeszti a jelentést.

Felszólal Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) és Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal Emil Radev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Romeo Franz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes és Diane James.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal Julian King, Jeroen Lenaers és Nuno Melo.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


25. A szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelése ***I (vita)

Jelentés a megelőző szerkezetátalakítás kereteiről, a második esélyről, a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről és a 2012/30/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal Enrique Calvet Chambon (az ECON bizottság véleményének előadója), Pavel Svoboda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sergio Gaetano Cofferati, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, és Emil Radev, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dobromir Sośnierz.

Felszólal Julian King és Angelika Niebler.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 8.3. pont .


26. Az egyes online közvetítésekre, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlása ***I (vita)

Jelentés a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Julie Ward (a CULT bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal: Marie-Christine Boutonnet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Angelika Niebler.

Felszólal Julian King és Pavel Svoboda.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 8.4. pont .


27. Az Európai Békekeret létrehozásáról szóló határozat (vita)

Jelentés az Európai Parlament által a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Bizottság támogatásával készült, a Tanácshoz intézett, az Európai Békekeret létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javalatához fűzött ajánlásról [2018/2237(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja) az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, a Bizottság alelnökének (főképviselő/alelnök) nevében.

Felszólal Brando Benifei, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és João Pimenta Lopes, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julie Ward, Luke Ming Flanagan és Kostas Papadakis.

Felszólal Julian King és Hilde Vautmans.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.3.28-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .


28. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 637.634/OJJE).


29. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.10-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wielandi

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Igazoltan távol lévők:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Utolsó frissítés: 2020. augusztus 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat