Indiċi 
Minuti
PDF 365kWORD 90k
L-Erbgħa, 27 ta' Marzu 2019 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Avviż mill-Presidenza
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Dokumenti mressqa
 6.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 7.Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u tat-22 ta' Marzu 2019 (dibattitu)
 8.Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq ***I - Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***I - Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq ***I (dibattitu)
 9.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.Riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ***I (votazzjoni)
  10.2.Arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa * (votazzjoni)
  10.3.Prodotti li huma eliġibbli għal eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazju tal-baħar * (votazzjoni)
  10.4.L-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali ***I (votazzjoni)
  10.5.L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III) ***I (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Tkomplija tas-seduta
 14.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 15.It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent ***I (dibattitu)
 16.Prodotti fertilizzanti tal-UE ***I (dibattitu)
 17.Tkomplija tas-seduta
 18.Ħin tal-votazzjonijiet
  18.1.Qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali ***I (votazzjoni)
  18.2.Fornituri ta' Servizzi ta' Finanzjament Kollettiv Ewropej (ECSP) għan-Negozji ***I (votazzjoni)
  18.3.Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji ***I (votazzjoni)
  18.4.Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni ***I (votazzjoni)
  18.5.Standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ***I (votazzjoni)
  18.6.It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent ***I (votazzjoni)
  18.7.Prodotti fertilizzanti tal-UE ***I (votazzjoni)
  18.8.Il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol ***I (votazzjoni)
  18.9.Regoli komuni għal ċerti tipi ta' trasport ikkombinat tal-merkanzija bejn l-Istati Membri ***I (votazzjoni)
  18.10.Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat ***I (votazzjoni)
  18.11.Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom ***I (votazzjoni)
  18.12.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (votazzjoni)
  18.13.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): L-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża (votazzjoni)
  18.14.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87751 (MON-87751-7) (votazzjoni)
  18.15.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (votazzjoni)
  18.16.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) (DEZA a.s.) (votazzjoni)
  18.17.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użu tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (votazzjoni)
  18.18.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użi tat-triossidu tal-kromju (votazzjoni)
  18.19.Wara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal‑Lvant Nofsani u l‑Afrika ta’ Fuq (MENA) (votazzjoni)
 19.Spjegazzjonijiet tal-vot
 20.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 21.Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo) ***I (dibattitu)
 22.Estimi tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2020 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (dibattitu)
 23.Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ***I (dibattitu)
 24.Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni ***I - Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fiil-qasam tal-fruntieri u viża ***I (dibattitu)
 25.Oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn ***I (dibattitu)
 26.L-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju ***I (dibattitu)
 27.Deċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi (dibattitu)
 28.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 29.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.04.


2. Avviż mill-Presidenza

Il-President ħabbar li, b'kont meħud tas-sitwazzjoni rigward “il-pakkett dwar il-mobilità”, li għalih ġew ippreżentati 1,224 emenda u ġew iddepożitati għadd daqstant importanti ta' talbiet għal votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, huwa ddeċieda, wara li kkonsulta mal-president tal-Kumitat TRAN u f'konformità mal-Artikolu 175 tar-Regoli ta' Proċedura, li jirreferi dan id-dossier lill-Kumitat TRAN, sabiex dan iwettaq il-ħidma ta' tħejjija neċessarja biex il-plenarja tkun tista' tipproċedi b'votazzjoni effikaċi, informata u ċara.

F'konformità mal-Artikolu 206(1) tar-Regoli ta' Proċedura, huwa talab lill-Kumitat TRAN jiltaqa' fi żmien debitu biex il-votazzjoni tkun tista' ssir matul is-sessjoni parzjali li jmiss, prevista għat-3 u l-4 ta' April 2019 fi Brussell.

L-emendi u t-talbiet għal votazzjoni separata jew maqsuma li ma jġibux il-vot favorevoli ta' mill-inqas terz tal-Membri komponenti tal-Kumitat TRAN mhux se jitressqu għall-votazzjoni fis-seduta plenarja.

Il-President ippreċiża li, fid-dawl tad-deċiżjoni ta' hawn fuq, il-mozzjoni ta' inammissibbiltà ppreżentata lilu f'konformità mal-Artikolu 187 tar-Regoli ta' Proċedura min-naħa ta' grupp ta' Membri li l-għadd tagħhom tal-anqas jilħaq il-limitu baxx (punt 6 tal-Minuti ta' 26.3.2019) għandha taqa'.

Id-dibattitu se jsir kif previst.

Interventi ta' Ismail Ertug (rapporteur) u Merja Kyllönen (rapporteur) (il-President iċċara xi punti).


3. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti għall-esportazzjoni ta' prodotti li fihom il-proteina pproċessata tal-annimali derivata minn annimali ruminanti u minn annimali mhux ruminanti (D060709/03 - 2019/2667(RPS) - skadenza: 14 ta' Ġunju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni li temenda d-Deċiżjoni 2009/300/KE u d-Deċiżjoni (UE) 2015/2099 fir-rigward tal-perjodu ta' validità tal-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lil ċerti prodotti, u tar-rekwiżiti ta' valutazzjoni u ta' verifika relatati magħhom (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - skadenza: 13 ta' Ġunju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament tiegħu għall-progress tekniku, l-Anness tad-Direttiva tal-Kunsill 80/181/KEE fir-rigward tad-definizzjonijiet ta' unitajiet SI bażi (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - skadenza: 15 ta' Ġunju 2019)
irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO.


4. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva 2010/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-iskjerament u l-użu operattiv ta' sistemi ta' trasport intelliġenti kooperattivi (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 13 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fejn jidħol it-tikkettar tal-enerġija tal-unitajiet tal-wiri elettroniċi u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1062/2010 (C(2019)01796 - 2019/2631(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2018/2035 li jispeċifika d-dettalji tal-implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art għal ċertu sajd demersali fil-Baħar tat-Tramuntana għall-perjodu 2019-2021 (C(2019)01800 - 2019/2650(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 13 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1061/2010 u d-Direttiva tal-Kummissjoni96/60/KE (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tas-sorsi tad-dawl u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 874/2012 (C(2019)01805 - 2019/2629(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija ta' apparat refriġeranti u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 1060/2010 (C(2019)01806 - 2019/2634(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija tal-magni tal-ħasil tal-platti domestiċi u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 1059/2010 (C(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1369 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tat-tikkettar tal-enerġija ta' apparat refriġeranti b'funzjoni ta' bejgħ dirett (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 11 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar sistemi ta’ inġenji tal-ajru mingħajr bdot abbord u dwar operaturi ta’ sistemi tal-ajru mingħajr bdot abbord minn pajjiżi terzi (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 12 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2018/2034 li jistabbilixxi pjan għall-iskartar għal ċertu sajd demersali fl-ilmijiet tal-Majjistral għall-perjodu 2019-2021 (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 13 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 389/2013 rigward l-implimentazzjoni teknika tat-tieni perjodu ta' impenn tal-Protokoll ta' Kjoto (C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 12 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-funzjonament tar-Reġistru tal-Unjoni (C(2019)01841 - 2019/2642(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 12 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1076 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jinkludi l-Istat Indipendenti ta' Samoa fl-Anness I (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 12 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (UE) Nru 748/2012 fir-rigward tal-inklużjoni ta' verifika tal-konformità bbażata fuq ir-riskju fl-Anness I u l-implimentazzjoni ta' rekwiżiti għall-protezzjoni ambjentali (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 12 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni [C(2019)1841 tat-12 ta' Marzu 2019] li jissupplementa d-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-funzjonament tar-Reġistru tal-Unjoni skont ir-Regolament (UE) 2018/842 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2019)01846 - 2019/2645(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 13 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/625 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidderoga mir-regoli dwar il-ħatra ta' punti ta' kontroll u mir-rekwiżiti minimi għall-postijiet ta' kontroll fuq il-fruntiera (C(2019)01847 - 2019/2640(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 12 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI, AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li tistabbilixxi l-programm multiannwali tal-Unjoni għall-ġbir u l-ġestjoni tad-data bijoloġika, ambjentali, teknika u soċjoekonomika fis-setturi tas-sajd u l-akkwakultura (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 13 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) 2018/956 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tad-data dwar vetturi heavy-duty ġodda li għandha tiġi mmonitorjata u rrapportata mill-Istati Membri u mill-manifatturi (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 13 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2018/273 fir-rigward tal-importazzjoni tal-inbid li joriġina fil-Kanada u l-eżenzjoni tal-bejjiegħa bl-imnut milli jżommu reġistru tad-dħul u l-ħruġ (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 12 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f'dak li jirrigwarda ż-żoni ta' vitikultura li fihom tista' tiżdied il-qawwa alkoħolika, il-prattiki enoloġiċi awtorizzati u r-restrizzjonijiet applikabbli għall-produzzjoni u l-konservazzjoni tal-prodotti tad-dielja, il-persentaġġ minimu tal-alkoħol għall-prodotti sekondarji u r-rimi tagħhom, u l-pubblikazzjoni tal-fajls tal-OIV (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 12 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar il-mudell tar-regolament finanzjarju għall-korpi ta' sħubija pubblika-privata msemmijin fl-Artikolu 71 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 13 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG, CONT, EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), TRAN (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), REGI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar il-kriterji li jeħtieġ jiġu ssodisfati mill-operaturi professjonisti sabiex jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a) tal-Artikolu 89(1) tar-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u l-proċeduri biex jiġi żgurat li dawk il-kriterji jintlaħqu (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 13 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/127 rigward ir-rekwiżiti għall-vitamina D fil-formula tat-trabi u għall-aċidu eruċiku fil-formula tat-trabi u fil-formula ta' prosegwiment (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti billi jawtorizza lill-Istati Membri jipprevedu derogi temporanji għall-finijiet tal-ittestjar uffiċjali, għal finijiet xjentifiċi jew edukattivi, għall-finijiet ta' provi, għall-għażliet tal-varjetà jew għat-tnissil (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: AGRI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi Test ta' Taħriġ Komuni għall-istrutturi tal-iski skont l-Artikolu49b tad-Direttiva2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7ta' Settembru2005 dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali (C(2019)01935 - 2019/2665(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 fir-rigward tad-dikjarazzjoni ta' ċerti kunsinni ta' valur baxx (C(2019)01979 - 2019/2658(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jikkoreġi ċerti veżjonijiet tal-lingwa tar-Regolament Delegat (UE) 2015/2446 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' regoli dettaljati li jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar is-supplimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar il-kriterji għall-ħatra ta' punti ta' kuntatt ċentrali fil-qasam tas-servizzi tal-ħlas u dwar il-funzjonijiet ta' dawk il-punti ta' kuntatt ċentrali (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-format, il-kontenut, l-iskrutinju u l-approvazzjoni tal-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f'suq regolat, u li jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 809/2004 (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-informazzjoni finanzjarja ewlenija fis-sommarju ta' prospett, il-pubblikazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-prospetti, ir-reklami għal titoli, is-supplimenti għal prospett, u l-portal ta' notifika, u li jħassar ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 382/2014 u r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/301 (C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni li tissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tas-sistemi applikabbli għall-valutazzjoni u għall-verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-kittijiet ta' balavostri u tal-kittijiet ta' ringieli balavostri maħsuba biex jintużaw f'xogħlijiet tal-bini unikament biex jipprevjenu l-waqgħat u mhux sottomessi għal tagħbijiet vertikali mill-istruttura (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi klassijiet ta' prestazzjoni fir-rigward tar-reżistenza għall-forza tal-pressjoni tar-riħ għall-blinds u għat-tined esterni (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 305/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi l-klassijiet ta' prestazzjoni fir-rigward tal-permeabbiltà tal-arja għat-tamboċċi tal-plastik u tal-ħġieġ u għall-aperturi tas-saqaf (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: IMCO

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 515/2014 fir-rigward tal-allokazzjoni ta' finanzjament mill-baġit ġenerali tal-Unjoni biex ikopri l-ispejjeż għall-iżvilupp tas-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar (C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 12 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: LIBE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2018/2001 fir-rigward tad-determinazzjoni ta' materja prima b'riskju għoli ta' tibdil indirett fl-użu tal-art li għaliha qed tiġi osservata espansjoni sinifikanti taż-żona ta' produzzjoni f'art b'ħażna kbira ta' karbonju u ċ-ċertifikazzjoni ta' bijokarburanti, bijolikwidi u karburanti mill-bijomassa b’riskju baxx ta' tibdil indirett fl-użu tal-art (C(2019)02055 - 2019/2649(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 2 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 13 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/1799 fir-rigward tal-eżenzjoni tal-People's Bank of China mir-rekwiżiti ta' trasparenza ta' qabel u wara n-negozjar tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahar, li jiddekorri mid-data ta' riċeviment ta' 14 ta' Marzu 2019

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

Abbozz ta' atti delegati li għalihom it-terminu ġie modifikat minn xahar 1 għal 3 xhur fuq talba tal-kumitat responsabbli:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni dwar is-supplimentazzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar il-kriterji għall-ħatra ta' punti ta' kuntatt ċentrali fil-qasam tas-servizzi tal-ħlas u dwar il-funzjonijiet ta' dawk il-punti ta' kuntatt ċentrali (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Marzu 2019 fuq talba tal-kumitat kompetenti.
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar l-informazzjoni finanzjarja ewlenija fis-sommarju ta' prospett, il-pubblikazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-prospetti, ir-reklami għal titoli, is-supplimenti għal prospett, u l-portal ta' notifika, u li jħassar ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 382/2014 u r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2016/301 (C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Marzu 2019 fuq talba tal-kumitat kompetenti.
irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON


5. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn Istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 2-INF/2019 - Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 - 2019/2018(GBD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

- Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2020 (2019/2003(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)


6. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

F'konformità mal-Artikolu 29 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li ma joġġezzjonax għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri V/AB-01/T/19 u V/AB-02/C/19.

Skont l-Artikolu 31(4), tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet ta'l-Kummissjoni Ewropea DEC 01/2019 u DEC 07/2019 – Taqsima III – Il-Kummissjoni.

F'konformità mal-Artikolu 31(6) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-Awtorità Baġitarja dwar l-approvazzjoni tat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet DEC 02/2019, DEC 03/2019, u DEC 04/2019 – Taqsima III – Il-Kummissjoni.


7. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u tat-22 ta' Marzu 2019 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-21 u tat-22 ta' Marzu 2019 (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (President tal-Kunsill Ewropew) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta' Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Gerard Batten f'isem il-Grupp ENF, Diane Dodds Membru mhux affiljata, u Janusz Lewandowski.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta' Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto, Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira u Richard Ashworth.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska u Georgi Pirinski.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Joachim Starbatty, Georgios Epitideios, Maria Spyraki u Marek Jurek.

Interventi ta' Michel Barnier (kap negozjatur), Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni) u Donald Tusk.

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

8. Rekwiżiti tal-infurzar u regoli speċifiċi għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq ***I - Il-ħinijiet tas-sewqan ta’ kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta’ mistrieħ u l-pożizzjonament permezz ta’ takografi ***I - Adattament għall-iżvilupp fis-settur tat-transport bit-triq ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/22/KE fir-rigward ta' rekwiżiti tal-infurzar u li tistabbilixxi regoli speċifiċi rigward id-Direttiva 96/71/KE u d-Direttiva 2014/67/UE għall-istazzjonar tax-xufiera fis-settur tat-trasport bit-triq [COM(2017)0278 - C8-0170/2017- 2017/0121(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 fir-rigward tar-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet tas-sewqan massimi ta' kuljum u fil-ġimgħa, il-pawżi minimi u l-perjodi ta' mistrieħ ta' kuljum u fil-ġimgħa u r-Regolament (UE) Nru 165/2014 fir-rigward tal-pożizzjonament permezz ta' takografi [COM(2017)0277 - C8-0167/2017- 2017/0122(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 3 ta' Lulju 2018 (punt 18 tal-Minuti ta' 3.7.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 4 ta' Lulju 2018 (punt 9.1 tal-Minuti ta' 4.7.2018, punt 9.2 tal-Minuti ta' 4.7.2018 u punt 9.3 tal-Minuti ta' 4.7.2018).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp u Ismail Ertug ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta' Georges Bach (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), u Martina Dlabajová (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Michael Cramer.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Verónica Lope Fontagné (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Andor Deli f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Roberts Zīle f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tania González Peñas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Georg Mayer f'isem il-Grupp ENF, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma Złotowski, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Ilhan Kyuchyuk, Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Peter Kouroumbashev, Cláudia Monteiro de Aguiar, Claudia Țapardel u Andrey Novakov.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer u Antanas Guoga.

Interventi ta' Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp u Ismail Ertug.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Viċi President

9. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Jacek Saryusz-Wolski m'għadux jieħu postu mal-Membri mhux affiljati u ngħaqad mal-Grupp ECR b'effett li jiddekorri mid-data 27 ta' Marzu 2019.


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


10.1. Riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ***I (votazzjoni)

Rapport dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1303/2013 fir-rigward tar-riżorsi għall-allokazzjoni speċifika għall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0085/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0295)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.2. Arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi l-arranġamenti ġenerali għad-dazju tas-sisa (riformulazzjoni) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0296)


10.3. Prodotti li huma eliġibbli għal eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazju tal-baħar * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 940/2014/UE f'dak li jirrigwarda l-prodotti li huma eliġibbli għal eżenzjoni jew tnaqqis tad-dazju tal-baħar [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0112/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0297)


10.4. L-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali ***I (votazzjoni)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali [2018/0243(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteurs: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel u Charles Goerens (A8-0173/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0298)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


10.5. L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III) ***I (votazzjoni)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA III) [COM(2018)0465 - C8-0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteurs: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Knut Fleckenstein (A8-0174/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0299)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.

Interventi

Igor Šoltes ressaq emenda orali għall-emenda 123, li ġiet aċċettata.


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar it-Tlieta 26 ta' Marzu 2019)

Rapport Inés Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil u Daniel Hannan

Rapport Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar l-Erbgħa 27 ta' Marzu 2019)

Rapport Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel u Charles Goerens - A8-0173/2019
Charles Tannock

Rapport José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit tal-internet tal-Parlament, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.13.)


PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

13. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


14. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


15. It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 22 ta' Ottubru 2018 (punt 17 tal-Minuti ta' 22.10.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 24 ta' Ottubru 2018 (punt 11.12 tal-Minuti ta' 24.10.2018).

Frédérique Ries ippreżentat ir-rapport.

Interventi ta' Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) u Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Bronis Ropė (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Renata Briano (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lynn Boylan, Massimo Paolucci f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Margrete Auken f'isem il-Grupp Verts/ALE, Lynn Boylan f'isem il-Grupp GUE/NGL, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, Joëlle Mélin, f'isem il-Grupp ENF, Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar Lancini, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Peter Liese, Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, Francesc Gambús u Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Interventi ta' Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica u Christophe Hansen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Roberta Metsola, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski u Seán Kelly.

Interventi ta' Frans Timmermans u Frédérique Ries.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 18.6 tal-Minuti ta' 27.3.2019.


16. Prodotti fertilizzanti tal-UE ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 23 ta' Ottubru 2017 (punt 17 tal-Minuti ta' 23.10.2017)
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 24 ta' Ottubru 2017 (punt 5.7 tal-Minuti ta' 24.10.2017)

Mihai Ţurcanu ippreżenta r-rapport.

Interventi ta' Elisabetta Gardini (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI) u Jan Huitema (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI).

Intervent ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Franc Bogovič f'isem il-Grupp PPE, Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Elsi Katainen f'isem il-Grupp ALDE, Martin Häusling f'isem il-Grupp Verts/ALE, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera u Paolo De Castro.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Annie Schreijer-Pierik u Michaela Šojdrová.

Interventi ta' Frans Timmermans u Mihai Ţurcanu.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 18.7 tal-Minuti ta' 28.3.2019.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

17. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 17.01.

Intervent ta': Tomáš Zdechovský dwar l-iżvolġiment tal-votazzjoni tal-bieraħ dwar ir-rapport Axel Voss A8-0245/2018 (il-President għamel xi preċiżjonijiet).


18. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit web tal-Parlament.


18.1. Qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni tal-kontropartijiet ċentrali u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1095/2010, (UE) Nru 648/2012 u (UE) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteurs: Babette Winter u Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

__[A200949]__ għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu __[A200950]__(__[A200951]__) tar-Regoli ta' Proċedura.

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0300)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


18.2. Fornituri ta' Servizzi ta' Finanzjament Kollettiv Ewropej (ECSP) għan-Negozji ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fornituri ta' Servizzi ta' Finanzjament Kollettiv Ewropej (ECSP) għan-Negozji [COM(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0301)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


18.3. Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji [COM(2018)0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2019)0302)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


18.4. Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni [COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Andrea Cozzolino (A8-0094/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0303)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


18.5. Standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi kummerċjali ħfief ġodda bħala parti mill-approċċ integrat tal-Unjoni biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi ħfief u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 (riformulazzjoni) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

Id-dibattitu inizjali sar fid-data 2 ta' Ottubru 2018 (punt 15 tal-Minuti ta' 2.10.2018).
Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fid-data 3 ta' Ottubru 2018 (punt 9.5 tal-Minuti ta' 3.10.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

FTEHIM PROVIŻORJU, DIKJARAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0304)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


18.6. It-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-impatt ta' ċerti prodotti tal-plastik fuq l-ambjent [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Id-dibattitu inizjali sar fid-data 22 ta' Ottubru 2018 (punt 17 tal-Minuti ta' 22.10.2018).
Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fid-data 24 ta' Ottubru 2018 (punt 11.12 tal-Minuti ta' 24.10.2018).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0305)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


18.7. Prodotti fertilizzanti tal-UE ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar it-tpoġġija għad-dispożizzjoni fis-suq ta' prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1069/2009 u (KE) Nru 1107/2009 [COM(2016)0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Id-dibattitu inizjali sar fid-data 23 ta' Ottubru 2017 (punt 17 tal-Minuti ta' 23.10.2017).
Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fid-data 24 ta' Ottubru 2017 (punt 5.7 tal-Minuti ta' 24.10.2017).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0306)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


18.8. Il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema mir-riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol [COM(2018)0171 - C8-0130/2018 - 2018/0081(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Laura Agea (A8-0382/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

Laura Agea (rapporteur) għamlet dikjarazzjoni skont l-Artikolu 150(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0307)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


18.9. Regoli komuni għal ċerti tipi ta' trasport ikkombinat tal-merkanzija bejn l-Istati Membri ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 92/106/KEE dwar it-twaqqif ta' regoli komuni għal ċerti tipi ta' trasport ikkombinat tal-merkanzija bejn l-Istati Membri [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 - 2017/0290(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0259/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

__[A200949]__ għamel dikjarazzjoni skont l-Artikolu __[A200950]__(__[A200951]__) tar-Regoli ta' Proċedura.

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0308)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


18.10. Divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2013/34/UE fir-rigward tad-divulgazzjoni tal-informazzjoni dwar it-taxxa fuq l-introjtu minn ċerti intrapriżi u fergħat [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteurs: Hugues Bayet u Evelyn Regner (A8-0227/2017)

Id-dibattitu sar fid-data 4 ta' Lulju 2017 (punt 3 tal-Minuti ta' 4.7.2017).
Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fid-data 4 ta' Lulju 2017 (punt 6.10 tal-Minuti ta' 4.7.2017).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

GĦELUQ TAL-EWWEL QARI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0309)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


18.11. Dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta' Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteurs: Andrey Novakov u Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Id-dibattitu sar fid-data 13 ta' Frar 2019 (punt 6 tal-Minuti ta' 13.2.2019).
Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fid-data 13 ta' Frar 2019 (punt 8.14 tal-Minuti ta' 13.2.2019).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

GĦELUQ TAL-EWWEL QARI

Approvazzjoni (P8_TA(2019)0310)

L-ewwel qari tal-Parlament huwa b'hekk konkluż.


18.12. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): Il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat LIBE, f'konformità mal-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar ir-Regolament delegat tal-Kummissjoni tal-14 ta' Diċembru 2018 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (C(2018)08466 - 2018/2996(DEA)) (B8-0214/2019) - Membru responsabbli: Birgit Sippel


(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0311)


18.13. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3): L-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat LIBE, f'konformità mal-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar ir-Regolament delegat tal-Kummissjoni tal-14 ta' Diċembru 2018 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA)) (B8-0215/2019) - Membru responsabbli: Birgit Sippel

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament meħtieġa għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0312)


18.14. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87751 (MON-87751-7) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat ENVI, f'konformità mal-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87751 (MON-87751-7), skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Membri responsabbli: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis u Sirpa Pietikäinen.

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0313)


18.15. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat ENVI, f'konformità mal-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2019/2604 (RSP) (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Membri responsabbli: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis u Sirpa Pietikäinen.

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0314)


18.16. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) (DEZA a.s.) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat ENVI, f'konformità mal-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (DEZA a.s.) (D060865/01 - 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Membri responsabbli: Pavel Poc, Bas Eickhout u Kateřina Konečná.

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0315)


18.17. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użu tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat ENVI, f'konformità mal-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni parzjali għal ċerti użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-0219/2019) - Membri responsabbli: Pavel Poc, Bas Eickhout u Kateřina Konečná.

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0316)


18.18. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Ċerti użi tat-triossidu tal-kromju (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa mill-Kumitat ENVI, f'konformità mal-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni għal ċerti użi tat-triossidu tal-kromu skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Lanxess Deutschland GmbH u oħrajn) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Membru responsabbli: Bas Eickhout.

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0317)

Intervent

Jean-Marie Cavada, wara l-votazzjoni.


18.19. Wara r-Rebbiegħa Għarbija: It-triq 'il quddiem għar-reġjun tal‑Lvant Nofsani u l‑Afrika ta’ Fuq (MENA) (votazzjoni)

Rapport dwar il-perjodu wara r-Rebbiegħa Għarbija: it-triq' il quddiem għar-reġjun MENA [2018/2160(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Brando Benifei (A8-0077/2019)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2019)0318)


19. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis 28 ta' Marzu 2019.


20. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit tal-internet tal-Parlament, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


21. Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo) ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (il-Kosovo) [COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali saret fid-data 13 ta' Settembru 2018 (punt 10.7 tal-Minuti ta' 13.9.2018).

Tanja Fajon ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Igor Šoltes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Asim Ademov f'isem il-Grupp PPE, Birgit Sippel f'isem il-Grupp S&D, Anders Primdahl Vistisen f'isem il-Grupp ECR, Angelika Mlinar f'isem il-Grupp ALDE, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Auke Zijlstra f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, li wieġeb ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Marie-Christine Vergiat u Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier, Julie Ward, li rrifjutat mistoqsija “karta blu” ta' Dobromir Sośnierz, u dan tal-aħħar biex jitlob li jiġu eżaminati l-proposti ta' Julie Ward (il-President ħa nota).

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica.

Interventi ta' Dimitris Avramopoulos u Tanja Fajon.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.1 tal-Minuti ta' 28.3.2019.


22. Estimi tad-dħul u l-infiq għas-sena finanzjarja 2020 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (dibattitu)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2020 [2019/2003(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Intervent ta': Paul Rübig f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Vladimír Maňka ppreżenta r-rapport.

Interventi ta' Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Zbigniew Kuźmiuk f'isem il-Grupp ECR, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Valli f'isem il-Grupp EFDD, André Elissen f'isem il-Grupp ENF, José Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, u Jean Arthuis.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Fabio Massimo Castaldo.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.8 tal-Minuti ta' 28.3.2019.


23. Il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (riformulazzjoni) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Michel Dantin (A8-0288/2018)

L-ewwel dibattitu sar fid-data 22 ta' Ottubru 2018 (punt 16 tal-Minuti ta' 22.10.2018).
Il-kwistjoni ġiet riferuta lura lill-kumitat responsabbli, għal negozjati interistituzzjonali, f'konformità mal-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura fid-data 23 ta' Ottubru 2018 (punt 7.13 tal-Minuti ta' 23.10.2018).

Michel Dantin ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Peter Liese f'isem il-Grupp PPE, Rory Palmer f'isem il-Grupp S&D, Czesław Hoc f'isem il-Grupp ECR, Ulrike Müller f'isem il-Grupp ALDE, Benedek Jávor f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Lynn Boylan f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta' Paul Rübig biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Lynn Boylan, li wieġbet, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ENF, Pilar Ayuso, Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl, Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho, João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová u Paul Rübig.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria.

Interventi ta' Dimitris Avramopoulos u Michel Dantin.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.2 tal-Minuti ta' 28.3.2019.


24. Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fl-oqsma tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni ***I - Interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE fiil-qasam tal-fruntieri u viża ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-twaqqif ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn sistemi ta' informazzjoni tal-UE (il-kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja, l-ażil u l-migrazzjoni) u li jemenda r-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament Eurodac], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar SIS fil-qasam tal-infurzar tal-liġi], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar l-ECRIS-TCN] u r-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Nuno Melo (A8-0348/2018)

Rapport dwar il-proposta emendata għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' qafas għall-interoperabbiltà bejn is-sistemi ta' informazzjoni tal-UE (fruntieri u viża) u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/512/KE, ir-Regolament (KE) Nru 767/2008, id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/633/ĠAI, ir-Regolament (UE) 2016/399, ir-Regolament (UE) 2017/2226, ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar l-ETIAS], ir-Regolament (UE) 2018/XX [ir-Regolament dwar is-SIS fil-qasam tal-kontrolli fil-fruntiera] u r-Regolament (UE) Nru 2018/XX [ir-Regolament eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers u Nuno Melo ppreżentaw ir-rapport.

Interventi ta' Dimitris Avramopoulos (Membru tal-Kummissjoni) u Julian King (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Emil Radev f'isem il-Grupp PPE, Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Romeo Franz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes u Diane James.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Intervent ta': Juan Fernando López Aguilar.

Interventi ta' Julian King, Jeroen Lenaers u Nuno Melo.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


25. Oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar oqfsa ta' ristrutturar preventiv u tat-tieni opportunità, kif ukoll miżuri sabiex tiżdied l-effiċjenza tal-proċeduri tar-ristrutturar, tal-insolvenza u tal-ħelsien mid-dejn u li temenda d-Direttiva 2012/30/UE [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 - 2016/0359(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta' Enrique Calvet Chambon (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Pavel Svoboda f'isem il-Grupp PPE, Sergio Gaetano Cofferati f'isem il-Grupp S&D, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, u Emil Radev, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Dobromir Sośnierz.

Interventi ta' Julian King u Angelika Niebler.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.3 tal-Minuti ta' 28.3.2019.


26. L-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Julie Ward (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT).

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni).

Intervent ta': Marie-Christine Boutonnet f'isem il-Grupp ENF.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Angelika Niebler.

Interventi ta' Julian King u Pavel Svoboda.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.4 tal-Minuti ta' 28.3.2019.


27. Deċiżjoni li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi (dibattitu)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, lill-Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi [2018/2237(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta' Brando Benifei f'isem il-Grupp S&D, u João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Julie Ward, Luke Ming Flanagan u Kostas Papadakis.

Interventi ta' Julian King u Hilde Vautmans.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.12 tal-Minuti ta' 28.3.2019.


28. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 637.634/OJJE).


29. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.10.

Klaus Welle

Rainer Wielandi

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouroumbashev Peter, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Spyraki Maria, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Skużati:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Patriciello Aldo, Poc Pavel, Ponga Maurice, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Torres Martínez Estefanía

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Awwissu 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza