Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 28. března 2019 - Štrasburk

3. Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Aktuální vývoj kauzy Dieselgate (2019/2670(RSP))

Rozprava se konala dne 25. března 2019 (bod 18 zápisu ze dne 25.3.2019).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato a Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Kathleen Van Brempt a Seb Dance za skupinu S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric a Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout a Karima Delli za skupinu Verts/ALE o aktuálním vývoji kauzy Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton a Bolesław G. Piecha za skupinu ECR o aktuálním vývoji kauzy Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke za skupinu PPE o aktuálním vývoji kauzy Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 28.3.2019.

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí