Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 28. märts 2019 - Strasbourg

3. Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni avaldus: Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutised muutused (2019/2670(RSP))

Arutelu toimus 25. märtsil 2019 (25.3.2019 protokollipunkt 18).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato ja Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Kathleen Van Brempt ja Seb Dance fraktsiooni S&D nimel, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric ja Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout ja Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutiste muutuste kohta (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton ja Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutiste muutuste kohta (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel Dieselgate’i skandaaliga seotud hiljutiste muutuste kohta (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Hääletus: 28.3.2019 protokollipunkt 8.11.

Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika