Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 28. marts - Strasbūra

3. Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Jaunākās norises saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb "dīzeļgeitu" (2019/2670(RSP)).

Debates notika 2019. gada 25. martā (25.3.2019. protokola 18. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato un Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Kathleen Van Brempt un Seb Dance S&D grupas vārdā, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric un Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout un Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā – par jaunākajām norisēm saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb “dīzeļgeitu” (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton un Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā – par jaunākajām norisēm saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb “dīzeļgeitu” (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke PPE grupas vārdā – par jaunākajām norisēm saistībā ar dīzeļdzinēju emisiju skandālu jeb “dīzeļgeitu” (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Balsojums: 28.3.2019. protokola 8.11. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika