Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 28 maart 2019 - Straatsburg

3. Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: Recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (2019/2670(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 maart 2019 (punt 18 van de notulen van 25.3.2019).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato en Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Kathleen Van Brempt en Seb Dance, namens de S&D-Fractie, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric en Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout en Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, over recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton en Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, over recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, over recente ontwikkelingen in het dieselgate-schandaal (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 28.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid