Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 28 marca 2019 r. - Strasburg

3. Ostatnie wydarzenia związane z aferą dieselgate (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Ostatnie wydarzenia związane z aferą dieselgate (2019/2670(RSP))

Debata odbyła się dnia 25 marca 2019 r. (pkt 18 protokołu z dnia 25.3.2019).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, w imieniu grupy ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato i Dario Tamburrano, w imieniu grupy EFDD, Kathleen Van Brempt i Seb Dance, w imieniu grupy S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric i Paloma López Bermejo, w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout i Karima Delli, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z aferą dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton i Bolesław G. Piecha, w imieniu grupy ECR, w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z aferą dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z aferą dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 28.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności