Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 28 martie 2019 - Strasbourg

3. Evoluții recente în scandalul Dieselgate (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Evoluții recente în scandalul Dieselgate (2019/2670(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 25 martie 2019 (punctul 18 al PV din 25.3.2019).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato și Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Kathleen Van Brempt și Seb Dance, în numele Grupului S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric și Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout și Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la evoluțiile recente ale scandalului Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton și Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, referitoare la evoluțiile recente ale scandalului Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, referitoare la evoluțiile recente ale scandalului Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Vot: punctul 8.11 al PV din 28.3.2019.

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate