Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 28. marca 2019 - Štrasburg

3. Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Najnovší vývoj škandálu Dieselgate (2019/2670(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 25. marca 2019 (bod 18 zápisnice zo dňa 25.3.2019).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Gerben-Jan Gerbrandy, v mene skupiny ALDE, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato a Dario Tamburrano, v mene skupiny EFDD, Kathleen Van Brempt a Seb Dance, v mene skupiny S&D, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez, Caldentey, Patrick Le Hyaric a Paloma López Bermejo, v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout a Karima Delli, v mene skupiny Verts/ALE, o najnovšom vývoji škandálu Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0222/2019);

—   Daniel Dalton a Bolesław G. Piecha, v mene skupiny ECR, o najnovšom vývoji škandálu Dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0223/2019);

—   Jens Gieseke v mene skupiny PPE, o najnovšom vývoji škandálu dieselgate (2019/2670(RSP)) (B8-0224/2019).

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 28.3.2019.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia