Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0190(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0156/2019

Внесени текстове :

A8-0156/2019

Разисквания :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0323

Протокол
Четвъртък, 28 март 2019 г. - Страсбург

4. Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се John Howarth (докладчик по становището на комисията BUDG), Bogusław Sonik, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Ralph Packet, от името на групата ECR, Mircea Diaconu, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Isabella Adinolfi, от името на групата EFDD, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Monika Smolková.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon и Maria Grapini.

Изказаха се Marianne Thyssen и Silvia Costa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 28.3.2019 г.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност