Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0190(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0156/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0156/2019

Keskustelut :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Äänestykset :

PV 28/03/2019 - 8.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0323

Pöytäkirja
Torstai 28. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

4. Luova Eurooppa -ohjelma (2021–2027) ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (2021–2027) ja asetuksen (EU) N:o 1295/2013 kumoamisesta [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: John Howarth (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Ralph Packet ECR-ryhmän puolesta, Mircea Diaconu ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Monika Smolková.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Francisco José Millán Mon ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Silvia Costa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.5.

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö