Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0190(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0156/2019

Ingediende teksten :

A8-0156/2019

Debatten :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Stemmingen :

PV 28/03/2019 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0323

Notulen
Donderdag 28 maart 2019 - Straatsburg

4. Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door John Howarth (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Mircea Diaconu, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Monika Smolková.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Silvia Costa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 28.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid