Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0190(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0156/2019

Teksty złożone :

A8-0156/2019

Debaty :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Głosowanie :

PV 28/03/2019 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0323

Protokół
Czwartek, 28 marca 2019 r. - Strasburg

4. Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027) ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2021–2027) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: John Howarth (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Mircea Diaconu w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Monika Smolková.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon i Maria Grapini.

Głos zabrały Marianne Thyssen i Silvia Costa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 28.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności