Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0190(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0156/2019

Predkladané texty :

A8-0156/2019

Rozpravy :

PV 28/03/2019 - 4
CRE 28/03/2019 - 4

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0323

Zápisnica
Štvrtok, 28. marca 2019 - Štrasburg

4. Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013 [COM(2018)0366 - C8-0237/2018 - 2018/0190(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Silvia Costa (A8-0156/2019)

Silvia Costa uviedla správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: John Howarth (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Ralph Packet v mene skupiny ECR, Mircea Diaconu v mene skupiny ALDE, Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Michaela Šojdrová, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Patrick O'Flynn, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Monika Smolková.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili Marianne Thyssen a Silvia Costa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 28.3.2019.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia