Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0191(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0111/2019

Ingediende teksten :

A8-0111/2019

Debatten :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Stemmingen :

PV 28/03/2019 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0324

Notulen
Donderdag 28 maart 2019 - Straatsburg

5. "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ignazio Corrao (rapporteur voor advies van de commissie DEVE), Jean Arthuis (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Emilian Pavel (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), Michaela Šojdrová, namens de PPE-Fractie, Petra Kammerevert, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, María Teresa Giménez Barbat, namens de ALDE-Fractie, Jill Evans, namens de Verts/ALE-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso en Brando Benifei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Milan Zver.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 28.3.2019.

Laatst bijgewerkt op: 13 juni 2019Juridische mededeling - Privacybeleid