Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0191(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0111/2019

Teksty złożone :

A8-0111/2019

Debaty :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Głosowanie :

PV 28/03/2019 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0324

Protokół
Czwartek, 28 marca 2019 r. - Strasburg

5. „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Ignazio Corrao (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Jean Arthuis (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Emilian Pavel (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Michaela Šojdrová w imieniu grupy PPE, Petra Kammerevert w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, María Teresa Giménez Barbat w imieniu grupy ALDE, Jill Evans w imieniu grupy Verts/ALE, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso i Brando Benifei.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Bogdan Andrzej Zdrojewski.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali Marianne Thyssen i Milan Zver.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 28.3.2019.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności