Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0191(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0111/2019

Predkladané texty :

A8-0111/2019

Rozpravy :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0324

Zápisnica
Štvrtok, 28. marca 2019 - Štrasburg

5. „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013 [COM(2018)0367 - C8-0233/2018 - 2018/0191(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Milan Zver (A8-0111/2019)

Milan Zver uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ignazio Corrao (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Jean Arthuis (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Emilian Pavel (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Michaela Šojdrová v mene skupiny PPE, Petra Kammerevert v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, María Teresa Giménez Barbat v mene skupiny ALDE, Jill Evans v mene skupiny Verts/ALE, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Santiago Fisas Ayxelà, Silvia Costa, Ana Miranda, Bogusław Sonik, Momchil Nekov, Helga Trüpel, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Mercedes Bresso a Brando Benifei.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Bogdan Andrzej Zdrojewski.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Remo Sernagiotto, Seán Kelly, Lieve Wierinck, Julie Ward, Andrea Bocskor, Maria Grapini, Dubravka Šuica a Juan Fernando López Aguilar.

V rozprave vystúpili Marianne Thyssen a Milan Zver.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 28.3.2019.

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia