Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0178(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0175/2019

Внесени текстове :

A8-0175/2019

Разисквания :

PV 28/03/2019 - 6
CRE 28/03/2019 - 6

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.7

Приети текстове :

P8_TA(2019)0325

Протокол
Четвъртък, 28 март 2019 г. - Страсбург

6. Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчици: Bas Eickhout и Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout и Sirpa Pietikäinen представиха доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Ivo Belet, от името на групата PPE, Simona Bonafè, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang и Markus Ferber.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig и Maria Grapini.

Изказаха се Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout и Sirpa Pietikäinen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 28.3.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.41 ч. в очакване на времето за гласуване)

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност