Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0178(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0175/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0175/2019

Keskustelut :

PV 28/03/2019 - 6
CRE 28/03/2019 - 6

Äänestykset :

PV 28/03/2019 - 8.7

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0325

Pöytäkirja
Torstai 28. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

6. Kestävää sijoittamista helpottava kehys ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijät: Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen esittelivät mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta, Simona Bonafè S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang ja Markus Ferber.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout ja Sirpa Pietikäinen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 8.7.

(Istunto keskeytettiin klo 11.41 äänestysten alkua odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö