Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0178(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0175/2019

Ingediende teksten :

A8-0175/2019

Debatten :

PV 28/03/2019 - 6
CRE 28/03/2019 - 6

Stemmingen :

PV 28/03/2019 - 8.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0325

Notulen
Donderdag 28 maart 2019 - Straatsburg

6. Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteurs: Bas Eickhout en Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout en Sirpa Pietikäinen geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, Simona Bonafè, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang en Markus Ferber.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout en Sirpa Pietikäinen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 28.3.2019.

(De vergadering wordt om 11.41 uur onderbroken in afwachting van de stemmingen.)

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid