Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0178(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0175/2019

Teksty złożone :

A8-0175/2019

Debaty :

PV 28/03/2019 - 6
CRE 28/03/2019 - 6

Głosowanie :

PV 28/03/2019 - 8.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0325

Protokół
Czwartek, 28 marca 2019 r. - Strasburg

6. Ustanowienie ram ułatwiających zrównoważone inwestycje ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Współsprawozdawcy: Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Simona Bonafè w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang i Markus Ferber.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig i Maria Grapini.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout i Sirpa Pietikäinen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 28.3.2019.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.41 w oczekiwaniu na głosowanie.)

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności