Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0178(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0175/2019

Predkladané texty :

A8-0175/2019

Rozpravy :

PV 28/03/2019 - 6
CRE 28/03/2019 - 6

Hlasovanie :

PV 28/03/2019 - 8.7

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0325

Zápisnica
Štvrtok, 28. marca 2019 - Štrasburg

6. Vytvorenie rámca na uľahčenie udržateľných investícií ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií [COM(2018)0353 - C8-0207/2018 - 2018/0178(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajcovia: Bas Eickhout a Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Bas Eickhout a Sirpa Pietikäinen predstavili správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet v mene skupiny PPE, Simona Bonafè v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Peter Liese, Elena Gentile, Ralph Packet, Gerben-Jan Gerbrandy, Matt Carthy, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Paloma López Bermejo, Dariusz Rosati, Paul Tang a Markus Ferber.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Julie Ward, Paul Rübig a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili Valdis Dombrovskis, Bas Eickhout a Sirpa Pietikäinen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 28.3.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním prerušené o 11.41h.)

Posledná úprava: 24. augusta 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia