Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2628(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0225/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/03/2019 - 8.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0327

Pöytäkirja
Torstai 28. maaliskuuta 2019 - Strasbourg

8.9. Hätätilanne Venezuelassa (äänestys)

Keskustelu käytiin 12. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 12.3.2019, kohta 19).
Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 28. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 28.3.2019, kohta 2).

Päätöslauselmaesitykset B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 ja B8-0229/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0225/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0225/2019, B8-0227/2019 ja B8-0229/2019)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ja Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0327)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0226/2019 ja B8-0228/2019 raukesivat.)

Päivitetty viimeksi: 24. elokuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö