Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2019/2628(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0225/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 28/03/2019 - 8.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0327

Notulen
Donderdag 28 maart 2019 - Straatsburg

8.9. Noodsituatie in Venezuela (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 12 maart 2019 (punt 19 van de notulen van 12.3.2019).
De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 28 maart 2019 (punt 2 van de notulen van 28.3.2019).

Ontwerpresoluties B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019 en B8-0229/2019

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0225/2019

(ter vervanging van B8-0225/2019, B8-0227/2019 en B8-0229/2019):

ingediend door de volgende leden:

—   José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, David McAllister, Sandra Kalniete, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Paulo Rangel, Nuno Melo, Gabriel Mato, José Inácio Faria, Antonio López Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Laima Liucija Andrikienė, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Manolis Kefalogiannis, Julia Pitera, Fernando Ruas en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie;

—   Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga, Monica Macovei, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko en Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2019)0327)

(Ontwerpresoluties B8-0226/2019 en B8-0228/2019 komen te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid